Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav informatiky a umělé inteligence

O ústavu

Ústav informatiky a umělé inteligence je jedním z klíčových pracovišť Fakulty aplikované informatiky.

Hlavní náplní práce je vysoce odborná edukační činnost korespondující s úrovní světového odborného poznání synergicky propojená s excelentním aplikovaným výzkumem realizovaným čtyřmi interními odbornými laboratořemi:

Laboratoře ústavu řeší problémy praxe spojené s optimalizací a simulací procesů, matematickým modelováním, moderní kryptografií, návrhem průmyslových aplikací blockchainových technologií, teorií a aplikacemi pokročilých metod umělé inteligence a to vše ve vysoké vzájemné synergii a vazbě na kybernetickou bezpečnost. 

Ústav garantuje akreditované studijní programy na všech úrovních vysokoškolského vzdělání:

Bakalářský stupeň:
 • Softwarové inženýrství (Bc.)
Magisterský stupeň: 
 • Informační technologie – Softwarové inženýrství (Ing.)
 • Informační technologie – Kybernetická bezpečnost (Ing.)
 • Učitelství informatiky pro střední školy (Ing.)
Doktorský stupeň
 • Informační technologie (Ph.D.)

Díky velmi dobrým výsledkům v základním a aplikovaném výzkumu je Fakulta aplikované informatiky akreditována jako pracoviště umožňující habilitační (doc.) a jmenovací řízení (prof.) v oboru Aplikovaná informatika.

Trvalý růst odborných kompetencí pracovníků ústavu je zajištěn aplikovaným talent managementem v souladu s baťovskými principy a TQM dle ISO 9001. Všichni interní zaměstnanci ústavu jsou připravováni pro vedení týmů aplikovaného výzkumu. 

Statistické výstupy pracoviště od roku 2010:
 • 572 – počet absolventů s titulem Ing.
 • 28 – počet absolventů s titulem Ph.D.
 • 87 – počet projektů aplikovaného výzkumu zakončených předávacím protokolem
 • 1 – přihláška patentu USA
 • 1 – přijatý patent CZ/EU
 • 7 – účast v mimořádných projektech typu GAČR/TAČR

Fakulty a součásti

Zavřít