Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav informatiky a umělé inteligence

O ústavu

Ústav informatiky a umělé inteligence patří mezi klíčová pracoviště Fakulty aplikované informatiky. Jeho součástí jsou čtyři odborné laboratoře zaměřené do oblastí spojených jak se základním, tak aplikovaným výzkumem.

Jde o tyto laboratoře: Laboratoř penetračních testů a aplikované kryptografie (PTLAB), Laboratoř umělé inteligence (AILAB), Laboratoř pokročilých embedded systémů (EMLAB) a Laboratoř zpracování signálů cílených mozkových aktivit – Brain Machine Interface Systems Lab (BMLAB). Laboratoře ústavu řeší problémy praxe spojené s optimalizací a simulací procesů, matematickým modelováním, kryptografií, teorií a aplikací metod umělé inteligence a to vše ve vysoké vzájemné synergii a vazbě na kybernetickou bezpečnost.

Ústav garantuje studijní programy na všech úrovních vysokoškolského vzdělání: Softwarové inženýrství (Bc. stupeň – Bc.), Informační technologie – Softwarové inženýrství (Mgr. stupeň – Ing.), Informační technologie – Kybernetická bezpečnost (Mgr. stupeň – Ing.), Učitelství informatiky pro střední školy (Mgr. stupeň – Ing.), Informační technologie (doktorský stupeň – Ph.D.).

Díky velmi dobrým výsledkům v základním a aplikovaném výzkumu, je možné na Fakultě aplikované informatiky zahájit habilitační (doc.) a jmenovací řízení (prof.) v oboru Aplikovaná informatika.

Fakulty a součásti

Zavřít