Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Firmy

Odborné praxe studentů

Studenti magisterského stupně studia povinně absolvují během svého studia, tj. v průběhu prvního nebo druhého ročníku magisterského stupně studia povinnou odbornou praxi v rozsahu 120 hodin. Náplní odborné praxe jsou činnosti rozvíjející odborné znalosti a dovednosti studentů v oblastech, které úzce souvisí se studovaným oborem. Tuto praxi mohou absolvovat blokově v délce 3 týdnů anebo průběžně.

Přivítáme nabídky firem, u kterých studenti mohou odbornou praxi vykonat.

V případě zájmu kontaktujte:

doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.
email: vojtesek@utb.cz, tel. 576 035 224
(proděkan pro bakalářské a magisterské studium)

nebo

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
email: vasek@utb.cz, tel. 576 035 254
(proděkan pro spolupráci s praxí)

Fakulty a součásti

Zavřít