UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ústav matematiky

O ústavu

Z ústavu matematiky létají čísla z jedné budovy na druhou. Seznamuje studenty se základními matematickými disciplínami na třech fakultách UTB: Fakultě technologické, Fakultě managementu a ekonomiky a také na Fakultě aplikované informatiky. A kterými tématy vás provedeme? Setkáte se s diferenciálními rovnicemi i geometrií, s univerzální algebrou, teorií svazků nebo numerickou matematikou. Vyučujeme i aplikační software a statistiku pro ekonomy, matematickou nebo aplikační statistiku. Připravujeme také doktorandy z Fakulty technologické i Fakulty aplikované informatiky ke zkoušce z matematiky.

Zavřít

Fakulty a součásti