Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav matematiky

O ústavu

Ústav matematiky seznamuje studenty se základními matematickými disciplínami na pěti fakultách UTB: Fakultě aplikované informatiky, Fakultě technologické, Fakultě managementu a ekonomiky, Fakultě logistiky a krizového řízení a Fakultě humanitních studií. Náplň kurzů pro bakalářské studium se liší obor od oboru, ale tvoří ji zejména matematická analýza, lineární algebra, statistika, numerické metody a matematická optimalizace. S pokročilejšími disciplínami se někteří studenti setkají i ve vybraných magisterských a doktorských oborech.
Odborné zaměření jednotlivých členů ústavu je různé – od diferenciálních rovnic a geometrie přes univerzální algebru a teorii svazů, teorii formálních jazyků a automatů až k matematickému modelování a optimalizaci.
Ústav matematiky také zajišťuje chod Math Support Centra, které studentům matematických předmětů poskytuje podporu formou volných konzultací.

Fakulty a součásti

Zavřít