Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Mezinárodní vztahy

Členství v mezinárodních organizacích

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně je členem řady mezinárodních organizací. K nejvýznamnějším patří členství v EUA (European University Association), jež sdružuje téměř 800 univerzit z 46 zemí Evropy. Prostřednictvím EUA má univerzita možnost podílet se na všech jejích významných aktivitách podporujících vyšší vzdělávání v Evropě a prezentovat se tím v celé akademické obci Evropy. Více informací najdete na www.eua.be.

UTB je také signatářem boloňské Magna Charta Universitatum, která kromě jiného klade důraz na rozvoj a svobodu vědy a nutnost odstranění hranic při poznávání a předávání vědění. Signatáři charty se zavazují vytvářet podmínky pro mobilitu vyučujících i studentů. Více informací najdete na www.magna-charta.org.

Z dalších významných organizací je univerzita kromě jiného členem Danube Rectors’ Conference, která sdružuje na padesát univerzit podunajského regionu. Více informací najdete na www.d-r-c.org.

Fakulty a součásti

Zavřít