Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Propagace

Oddělení propagace zajišťuje zejména aktivity fakulty směrované k zájemcům o studium i k široké a odborné veřejnosti. Připravuje dny otevřených dveří pro zájemce o studium, zajišťuje reprezentaci fakulty na veletrzích vzdělávání i různých popularizačních akcích. Zajišťuje tiskové materiály, PR, analýzy, reklamní předměty a činnosti spojené s vydáváním fakultního časopisu Bulletin Info FAI.

Fakulty a součásti

Zavřít