Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav počítačových a komunikačních systémů

O ústavu

Máte blízko k moderním mobilním výpočetním a komunikačním prostředkům? Právě náš ústav se zaměřuje na jejich technický rozvoj a propojení. Hlavním činitelem je Internet, který umožňuje budování bezdrátových přístupových sítí přenosového prostředí. Dochází k propojování systémů počítačů, které tím získávají novou kvalitu prostřednictvím výpočetního výkonu a schopnosti komunikovat.

Pracujeme na 3 výzkumných projektech v oblastech:

  1. „Grid computing“ – zde se snažíme o dosažení vysoké efektivity spolupráce mnoha počítačů. Jako řešení se jeví síťové propojení při intenzivní vzájemné komunikaci počítačů spolupracujících na řešení úlohy.
  2. „Reconfigurable systems“ – projekt řeší specializované výpočetní prostředky používané pro začlenění do reálného prostředí komunikace a přenosy dat a pro multimediální aplikace v průmyslovém prostředí.
  3. „Communication and information systems in medical care“ – výzkum je zaměřen na aplikační úlohy ve zdravotnictví. Konkrétně řeší komunikaci mezi lékařem a pacientem, jako např. objednávání, vyšetření, plánování terapie, žádosti o předpisy léků, atp. Součástí je i vývoj telemedicínských aplikací. Můžete se setkat i s analytickými a konzultačními pracemi v oblasti informačních systémů, modelování požadavků a návrhu řešení.

Fakulty a součásti

Zavřít