UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se
nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b)
zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce
fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Sdělení o uložení zásilky dne 28. 2. 2018
Zásilka č.j.: 3065/st/2017 ze dne 13. 2. 2018 ve věci: Výzva k uhrazení dlužné částky, Viktor Brzobohatý, korespondenční adresa Holešov, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 28. 2. 2018
Zásilka č.j.: 111069/2/18/B ze dne 6. 2. 2018 ve věci: Zanechání studia, Ondřej Žaba, korespondenční adresa Choceň, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 2. 2018
Zásilka č.j.: 110699/18/S ze dne 5. 2. 2018 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia, Radka Zich, korespondenční adresa Zlín, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 2. 2018
Zásilka č.j.: 8/18/30903 ze dne 1. 2. 2018 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia, Ing. Ilona Kaisrlíková, korespondenční adresa Choceň, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 2. 2018
Zásilka č.j.: 110077/18/S ze dne 22. 1. 2018 ve věci: Zanechání studia, Lucie Daňková, korespondenční adresa Hošťálková, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 1. 2018
Zásilka č.j.: 3027/st/2017 ze dne 3. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku, Aleš Matějíček, korespondenční adresa Dobronín, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 18. 1. 2018
Zásilka č.j.: 3031/st/2017 ze dne 3. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku, Ladislav Radoň, korespondenční adresa Ořechov u Brna, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 1. 2018
Zásilka č.j.: 108681/17/S ze dne 8. 12. 2017 ve věci: Zanechání studia, Bc. Lucie Vystrčilová, korespondenční adresa Bánov, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2018
Zásilka č.j.: 2998/st/2017 ze dne 5. 12. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku, Violetta Ladukayte, korespondenční adresa Praha 2, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 28. 12. 2017
Zásilka č.j.: 108460/12/17/B ze dne 29. 11. 2017 ve věci: Rozhodnutí o zanechání studia, Anna Křištofová, korespondenční adresa Rožnov pod Radhoštěm, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 12. 2017
Zásilka č.j.: 2992/st/2017 ze dne 5. 12. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku, Petr Kašpárek, DiS., korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 12. 2017
Zásilka č.j.: 3005/st/2017 ze dne 5. 12. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku, Václav Růžička, korespondenční adresa Ostrava 12, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 12. 2017
Zásilka č.j.: 108126/17/S ze dne 30. 11. 2017 ve věci: Zanechání studia, Bc. Petr Staněk, korespondenční adresa Nová Včelnice, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 12. 2017
Zásilka č.j.: 107613/17/S ze dne 16. 11. 2017 ve věci: Rozhodnutí o výjimce z obecných pravidel pro postup do dalšího studia, Bc. Jan Matoušek, korespondenční adresa Miličín, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 12. 2017
Zásilka č.j.: 107612/17/S ze dne 16. 11. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přerušení studia, Ing. Jana Popelková, korespondenční adresa Zlín, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 11. 2017
Zásilka č.j.: 2975/st/2017 ze dne 2. 11. 2017 ve věci: Výzva k uhrazení dlužné částky, Violetta Ladukayte, korespondenční adresa Praha 2, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 11. 2017
Zásilka č.j.: A17554/10/17/B ze dne 24. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o zanechání studia, Markéta Šuláková, korespondenční adresa Vsetín, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 8. 11. 2017
Zásilka č.j.: A15080/10/17/B ze dne 6. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o zanechání studia, Anna Zbořilová, korespondenční adresa Zlín, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 11. 2017
Zásilka č.j.: 111/17/30903 ze dne 31. 8. 2017 ve věci: Změna formy doktorského studia, Ing. Veronika Veselá, korespondenční adresa Vsetín, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 1. 11. 2017
Zásilka č.j.: A14012/st/V/16 ze dne 12. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia, Jakub Fojtík, korespondenční adresa Frýdek – Místek, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 10. 2017
Zásilka č.j.: 105958/17/S ze dne 9. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o povolení změny oboru, Bc. Michal Nevřala, korespondenční adresa Holešov, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 10. 2017
Zásilka č.j.: A16717/st/V/16 ze dne 26. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o výjimce z obecných pravidel pro postup do dalšího studia, Bc. Jakub Klinčúch, korespondenční adresa Záriečie SK, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 10. 2017
Zásilka č.j.: A16717/st/V/16 ze dne 9. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia, Evghenii Diomin, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 10. 2017
Zásilka č.j.: A16122/st/V/16 ze dne 9. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia, Bc. Věroslav Koňařík, korespondenční adresa Přerov, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 10. 2017
Zásilka č.j.: A15588/st/V/16 ze dne 9. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia, Petr Bořuta, korespondenční adresa Otrokovice, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 10. 2017
Zásilka č.j.: A14489/st/V/16 ze dne 9. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia, Ondřej Mikulec, korespondenční adresa Zlín, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 10. 2017
Zásilka č.j.: A16424/st/V/16 ze dne 9. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia, Bc. Miroslav Michlovský, korespondenční adresa Břeclav, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 10. 2017
Zásilka č.j.: A14225/st/V/16 ze dne 9. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia, Jitka Cinková, korespondenční adresa Zlín, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 10. 2017
Zásilka č.j.: 15075/10/17/B ze dne 5. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o zanechání studia, Jakub Šmíd, korespondenční adresa Hodonín, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 24. 10. 2017
Zásilka č.j.: 108/17/30903 ze dne 31. 8. 2017 ve věci: Změna formy doktorského studia, Ing. Stanislav Talaš, korespondenční adresa Velký Ořechov, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 10. 2017
Zásilka č.j.: 21/0794/st/B/2017-2/D ze dne 29. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, Olena Savelieva, korespondenční adresa Praha, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 10. 2017
Zásilka č.j.: 2948/st/2017 ze dne 4. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku, Roman Riedl, korespondenční adresa Jablonec nad Nisou, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 10. 2017
Zásilka č.j.: A15049/9/17/B ze dne 13. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o zanechání studia, Dárius György, korespondenční adresa Zámutov, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 10. 2017
Zásilka č.j.: A15016/9/17/B ze dne 10. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přerušení studia, Ladislav Kobliha, korespondenční adresa Hustopeče, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 18. 10. 2017
Zásilka č.j.: 2947/st/2017 ze dne 4. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku, Ladislav Radoň, korespondenční adresa Ořechov u Brna, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 18. 10. 2017
Zásilka č.j.: 2940/st/2017 ze dne 4. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku, Tomáš Kocourek, korespondenční adresa Uherské Hradiště, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 18. 10. 2017
Zásilka č.j.: 2933/st/2017 ze dne 4. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku, Viktor Brzobohatý, korespondenční adresa Holešov, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 18. 10. 2017
Zásilka č.j.: 21/0748/st/B/2017-2/D ze dne 13. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, Michaela Alföldiová, korespondenční adresa Pezinok, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 17. 10. 2017
Zásilka č.j.: A14765/17/S ze dne 18. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia, Bc. Kateřina Kelnerová, korespondenční adresa Jablonec n. Nisou, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 10. 2017
Zásilka č.j.: A15029/st/V/16 ze dne 9. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia, Sergey Razenkov, korespondenční adresa Zlín, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 10. 2017
Zásilka č.j.: A16621/9/17/B ze dne 20. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o zanechání studia, Nikolas Fišar, korespondenční adresa Valašská Bystřice, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 10. 2017
Zásilka č.j.: 21/0759/st/B/2017-2/D ze dne 13. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, Veronika Juračková, korespondenční adresa Klenová, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 10. 2017
Zásilka č.j.: 21/0781/st/B/2017-2/D ze dne 12. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, Adam Špiroch, korespondenční adresa Jičín, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 10. 2017
Zásilka č.j.: A15072/9/17/B ze dne 15. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o zanechání studia, Miroslav Šik, korespondenční adresa Zlín, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 10. 2017
Zásilka č.j.: 21/0768/st/B/2017-2/D ze dne 13. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, Victor Lezhnev, korespondenční adresa Praha, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 10. 2017
Zásilka č.j.: 21/0785/st/B/2017-2/D ze dne 12. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, Miroslav vysloužil, korespondenční adresa Prostějov, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 10. 2017
Zásilka č.j.: 21/0749/st/B/2017-2/D ze dne 13. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, Matouš Bahenský, korespondenční adresa Opava, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 10. 2017
Zásilka č.j.: 21/0765/st/B/2017-2/D ze dne 13. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, Lukáš Křivánek, korespondenční adresa Otrokovice, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 10. 2017
Zásilka č.j.: 21/0750/st/B/2017-2/D ze dne 13. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, Martin Belka, korespondenční adresa Zlín, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 10. 2017
Zásilka č.j.: 21/0761/st/B/2017-2/D ze dne 13. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, Patrik Kotek, korespondenční adresa Hvozdná, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 10. 2017
Zásilka č.j.: 104691/17/S ze dne 11. 9. 2017 ve věci: Zanechání studia, Tomáš Vysloužil, korespondenční adresa Horka nad Moravou, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 10. 2017
Zásilka č.j.: 21/0739/st/S/2017-2/D ze dne 15. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, Bc. Martin Szymurda, korespondenční adresa Uherský Ostroh, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 10. 2017
Zásilka č.j.: 104107/17/S ze dne 31. 8. 2017 ve věci: Rozhodnutí o povolení přestupu – změny formy, Martin Došek, korespondenční adresa Dolní Bečva, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2017
Zásilka č.j.: 2915/st/2017 ze dne 4. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku, Pavel Krpec, korespondenční adresa Příbor, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2017
Zásilka č.j.: 2926/st/2017 ze dne 4. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku, DiS. Petra Zahradníková, korespondenční adresa Velký Týnec, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 9. 2017
Zásilka č.j.: A16203/8/17/B ze dne 18. 8. 2017 ve věci: Rozhodnutí o zanechání studia, Renata Krčálová, korespondenční adresa Otrokovice, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 9. 2017
Zásilka č.j.: 2905/st/2017 ze dne 21. 8. 2017 ve věci: Rozhodnutí o zastavení řízení o vyměření poplatků za studium, Ing. Václav Doležal, korespondenční adresa Ledeč nad Sázavou, byla uložena v budově U5 – FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Zavřít

Fakulty a součásti