Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

Zaměření Vědecko-výzkumné činnosti

Výzkumné činnosti na FAI jsou orientovány jak do oblasti základního výzkumu tak především do oblasti aplikovaného výzkumu.

Výsledky této činnosti jsou publikovány na mezinárodních konferencích a v mezinárodních časopisech. Vedle publikačních aktivit se pracovníci FAI podílí na řešení softwarových a hardwarových projektů, na přípravě a vývoji funkčních vzorků, prototypů popřípadě poloprovozů. V neposlední řadě má fakulta zaregistrováno několik českých i mezinárodních patentů.

Vědecko – výzkumná činnost fakulty je realizována prostřednictvím:

sedmi ústavů zajišťujících kromě výzkumné činnosti také vzdělávání studentů:

  • Ústav matematiky,
  • Ústav elektroniky a měření,
  • Ústav informatiky a umělé inteligence,
  • Ústav počítačových a komunikačních systémů,
  • Ústav bezpečnostního inženýrství,
  • Ústav automatizace a řídicí techniky,
  • Ústav řízení procesů

dvěma ústavy, které mají výhradně vědecko – výzkumný charakter:

  • Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií,
  • Vědecko – technický park „Informační a komunikační technologie“.

Fakulty a součásti

Zavřít