Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

Projekty

Výzkumná a vývojová činnost se uskutečňuje na ústavech a pracovištích fakulty prostřednictvím zapojení do řešení:

výzkumných záměrů,

grantových projektů

  • Grantové agentury České republiky,
  • Grantové agentury Akademie věd České republiky,
  • Technologické agentury České republiky
  • Grantových projektů vypisovaných rezortními ministerstvy vlády České republiky.

Dále fakulta v rámci výzkumu, vývoje a inovací spolupracuje s podnikatelskými subjekty a institucemi státní správy tak, aby výsledky výzkumu našly své uplatnění v podnikové praxi. K rozvoji této spolupráce velmi přispívají mimo jiné „Inovační vouchery“, kterých fakulta řeší nepřeberné množství.

Fakulty a součásti

Zavřít