Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Ukončená řízení

Rok 2023

Jméno Obor Jmenován na Datum jmenování
prof. Ing. Radomil Matoušek, PhD. Aplikovaná informatika FAI, UTB ve Zlíně 18. května 2023
prof. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, PhD. Aplikovaná informatika FAI, UTB ve Zlíně 29. listopadu 2023

Rok 2022

Jméno Obor Jmenován na Datum jmenování
prof. Mgr. Milan Adámek, PhD. Řízení strojů a procesů FAI, UTB ve Zlíně 29. listopadu 2022

Rok 2021

Jméno Obor Jmenován na Datum jmenování
doc. Ing. Jiří Pecha, Ph.D. Řízení strojů a procesů FAI, UTB ve Zlíně 1.ledna 2022

Rok 2019

Jméno Obor Jmenován na Datum jmenování
doc. Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D. Řízení strojů a procesů Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, VŠCHT v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská 1.června 2019
Jméno Instituce Datum zahájení
Ing. Jiří Pecha, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Fakulta aplikované informatiky
18. listopadu 2019
Dne 30. 4. 2020 habilitační řízení zastaveno z důvodu pozbytí platnosti akreditace oboru řízení, viz ustanovení § 82 odst. (8) zákona o vysokých školách.
Ing. Karel Perůtka, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Fakulta aplikované informatiky
3. prosince 2019
Dne 30. 4. 2020 habilitační řízení zastaveno z důvodu pozbytí platnosti akreditace oboru řízení, viz ustanovení § 82 odst. (8) zákona o vysokých školách.

Rok 2018

Jméno Obor Jmenován na Datum jmenování
doc. Ing. Libor Pekař, Ph.D. Řízení strojů a procesů FAI, UTB ve Zlíně 1.června 2018
doc. Ing. Radek Matušů, Ph.D. Řízení strojů a procesů FAI, UTB ve Zlíně 1.června 2018

Rok 2017

Jméno Obor Jmenován na Datum jmenování
prof. Ing. Ján Piteľ, Ph.D. Řízení strojů a procesů FAI, UTB ve Zlíně 19.června 2017
doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D.
(Univerzita Pardubice)
Řízení strojů a procesů FAI, UTB ve Zlíně 1. června 2017
doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.
(VŠCHT Praha)
Řízení strojů a procesů FAI, UTB ve Zlíně 1. června 2017

Rok 2016

Jméno Obor Jmenován na Datum jmenování
doc. Ing. Bc. Bronislav Chramcov, Ph.D. Řízení strojů a procesů FAI, UTB ve Zlíně 1. května 2016

Rok 2015

Jméno Obor Jmenován na Datum jmenování
doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D. Řízení strojů a procesů FAI, UTB ve Zlíně 1. června 2015

Rok 2013

Jméno Obor Jmenován na Datum jmenování
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. Řízení strojů a procesů FAI, UTB ve Zlíně 11. června 2013

Rok 2012

Jméno Obor Jmenován na Datum jmenování
doc. Ing. František Gazdoš, Ph.D. Řízení strojů a procesů FAI, UTB ve Zlíně 1. června 2012

Rok 2008

Jméno Obor Jmenován na Datum jmenování
doc. Ing. Jaroslav Šípal, Ph.D. Řízení strojů a procesů FAI, UTB ve Zlíně 1. prosince 2008
doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D. Řízení strojů a procesů FAI, UTB ve Zlíně 1. dubna 2008
doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D. Řízení strojů a procesů FAI, UTB ve Zlíně 1. dubna 2008

Rok 2007

Jméno Obor Jmenován na Datum jmenování
doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc. Řízení strojů a procesů FAI, UTB ve Zlíně 1. ledna 2008
doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D. Řízení strojů a procesů FAI, UTB ve Zlíně 1. ledna 2008

Rok 2006

Jméno Obor Jmenován na Datum jmenování
doc. Mgr. Ing. Milan Kvasnica, CSc. Řízení strojů a procesů FAI, UTB ve Zlíně 1. prosince 2006

 

Fakulty a součásti

Zavřít