Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Ukončená řízení

Rok 2021

JménoOborJmenován naDatum jmenování
doc. Ing. Jiří Pecha, Ph.D.Řízení strojů a procesůFAI, UTB ve Zlíně1.ledna 2022

Rok 2019

JménoOborJmenován naDatum jmenování
doc. Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.Řízení strojů a procesůUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně, VŠCHT v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská1.června 2019
JménoInstituceDatum zahájení
Ing. Jiří Pecha, Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Fakulta aplikované informatiky
18. listopadu 2019
Dne 30. 4. 2020 habilitační řízení zastaveno z důvodu pozbytí platnosti akreditace oboru řízení, viz ustanovení § 82 odst. (8) zákona o vysokých školách.
Ing. Karel Perůtka, Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Fakulta aplikované informatiky
3. prosince 2019
Dne 30. 4. 2020 habilitační řízení zastaveno z důvodu pozbytí platnosti akreditace oboru řízení, viz ustanovení § 82 odst. (8) zákona o vysokých školách.

Rok 2018

JménoOborJmenován naDatum jmenování
doc. Ing. Libor Pekař, Ph.D.Řízení strojů a procesůFAI, UTB ve Zlíně1.června 2018
doc. Ing. Radek Matušů, Ph.D.Řízení strojů a procesůFAI, UTB ve Zlíně1.června 2018

Rok 2017

JménoOborJmenován naDatum jmenování
prof. Ing. Ján Piteľ, Ph.D.Řízení strojů a procesůFAI, UTB ve Zlíně19.června 2017
doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D.
(Univerzita Pardubice)
Řízení strojů a procesůFAI, UTB ve Zlíně1. června 2017
doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.
(VŠCHT Praha)
Řízení strojů a procesůFAI, UTB ve Zlíně1. června 2017

Rok 2016

JménoOborJmenován naDatum jmenování
doc. Ing. Bc. Bronislav Chramcov, Ph.D.Řízení strojů a procesůFAI, UTB ve Zlíně1. května 2016

Rok 2015

JménoOborJmenován naDatum jmenování
doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.Řízení strojů a procesůFAI, UTB ve Zlíně1. června 2015

Rok 2013

JménoOborJmenován naDatum jmenování
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.Řízení strojů a procesůFAI, UTB ve Zlíně11. června 2013

Rok 2012

JménoOborJmenován naDatum jmenování
doc. Ing. František Gazdoš, Ph.D.Řízení strojů a procesůFAI, UTB ve Zlíně1. června 2012

Rok 2008

JménoOborJmenován naDatum jmenování
doc. Ing. Jaroslav Šípal, Ph.D.Řízení strojů a procesůFAI, UTB ve Zlíně1. prosince 2008
doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.Řízení strojů a procesůFAI, UTB ve Zlíně1. dubna 2008
doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D.Řízení strojů a procesůFAI, UTB ve Zlíně1. dubna 2008

Rok 2007

JménoOborJmenován naDatum jmenování
doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc.Řízení strojů a procesůFAI, UTB ve Zlíně1. ledna 2008
doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D.Řízení strojů a procesůFAI, UTB ve Zlíně1. ledna 2008

Rok 2006

JménoOborJmenován naDatum jmenování
doc. Mgr. Ing. Milan Kvasnica, CSc.Řízení strojů a procesůFAI, UTB ve Zlíně1. prosince 2006

Fakulty a součásti

Zavřít