Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Proděkan pro bakalářské studium a propagaci

Ing. Stanislav Kovář, Ph.D.

Proděkan pro bakalářské studium a propagaci TEL:+420 576 035 277 E-mail: prodekan-bc-studium@fai.utb.cz, propagace@fai.utb.cz Kancelář:U51/707
 • Bakalářské studium
 • Akreditace bakalářských programů
 • Řešení problémů IS Moodle
 • Přijímací řízení do bakalářského stupně studia
 • Bakalářské studijní plány
 • Agenda studijního oddělení pro bakalářské studium
 • Rozvrhy a změny rozvrhů
 • Správa Support center FAI
 • Správa areálu studovny
 • Rozvrhy a pedagogické úvazky
 • Absolventi FAI
 • Správa fakultního webu
 • Propagační aktivity
 • Tvorba Výroční zprávy FAI

Proděkan pro magisterké studium

doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc.

Proděkan pro magisterské studium TEL:+420 576 035 230 Mobil:+420 732 173 700 E-mail: prodekan-mgr-studium@fai.utb.cz Kancelář:U51/615
 • Magisterské studium
 • Akreditace magisterských programů
 • Řešení problémů IS STAG
 • Přijímací řízení do magisterského stupně studia
 • Magisterské studijní plány
 • Agenda studijního oddělení pro magisterské studium
 • Mezifakultní výuka
 • Tvorba směrnic a rozhodnutí děkana
 • Podklady pro vědeckou radu a senát
 • Stipendijní komise
 • Q-RAM
 • Poplatky za studium a nostrifikace
 • Změny výuky
 • Hodnocení kvality výuky FAI

Proděkan pro tvůrčí činnost a doktorské studium

doc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D.

proděkan pro tvůrčí činnost a doktorské studium TEL:+420 576 035 215 Mobil:+420 724 646 731 E-mail: prodekan-vyzkum@fai.utb.cz Kancelář:U51/609

 • Doktorská stipendia
 • Témata doktorských prací
 • Přijímací řízení do doktorského studia
 • Zajištění organizované výuky (matematika, angličtina)
 • Hodnocení doktorandů
 • Státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských prací
 • Oborová rada DSP
 • Studentské projekty IGA
 • Fakultní hodnotící komise IGA
 • Dislokace doktorandů
 • Doktorandský workshop

Studijní oddělení – studium@fai.utb.cz

Ing. Radomír Chlup

Vedoucí studijního oddělení, Studijní referent pro informační systém STAG TEL:+420 576 035 211 Mobil:+420 724 646 728 E-mail: studium@fai.utb.cz Kancelář:U51/303

Bc. Marcela Sklenářová

Referentka studijního oddělení pro přijímací řízení a studium mgr. (prez. i komb.) a bc. studijních programů (komb.) TEL:+420 576 035 051 E-mail: studium@fai.utb.cz Kancelář:U51/204

Bc. Marcela Sklenářová

Tutor pro studenty se specifickými potřebami TEL:+420 576 035 051 E-mail: tutor@fai.utb.cz Kancelář:U51/204

Michaela Šenová

Referentka studijního oddělení pro přijímací řízení a studium bakalářských studijních programů v prezenční formě studia TEL:+420 576 035 052 E-mail: studium@fai.utb.cz Kancelář:U51/204

Veronika Vysloužilová

Referentka studijního oddělení pro stipendia, poplatky TEL:+420 576 035 053 E-mail: studium@fai.utb.cz Kancelář:U51/205

Veronika Vysloužilová

Referentka studijního oddělení pro doktorské studium TEL:+420 576 035 231 E-mail: studium-phd@fai.utb.cz Kancelář:U51/603

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně