Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Proděkan pro pedagogickou činnost

doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc.

Proděkan pro pedagogickou činnost TEL:+420 576 035 230 Mobil:+420 732 173 700 E-mail: prodekan-pedagogika@fai.utb.cz Kancelář:U51/615

Proděkan pro tvůrčí činnost a doktorské studium

doc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D.

proděkan pro tvůrčí činnost a doktorské studium TEL:+420 576 035 215 Mobil:+420 724 646 731 E-mail: prodekan-vyzkum@fai.utb.cz Kancelář:U51/609

Studijní oddělení – studium@fai.utb.cz

Ing. Radomír Chlup

Vedoucí studijního oddělení, Studijní referent pro informační systém STAG TEL:+420 576 035 211 Mobil:+420 724 646 728 E-mail: studium@fai.utb.cz Kancelář:U51/303

Bc. Marcela Sklenářová

Referentka studijního oddělení pro přijímací řízení a studium mgr. (prez. i komb.) a bc. studijních programů (komb.) TEL:+420 576 035 051 E-mail: studium@fai.utb.cz Kancelář:U51/204

Bc. Marcela Sklenářová

Tutor pro studenty se specifickými potřebami TEL:+420 576 035 051 E-mail: tutor@fai.utb.cz Kancelář:U51/204

Michaela Šenová

Referentka studijního oddělení pro přijímací řízení a studium bakalářských studijních programů v prezenční formě studia TEL:+420 576 035 052 E-mail: studium@fai.utb.cz Kancelář:U51/204

Veronika Vysloužilová

Referentka studijního oddělení pro stipendia, poplatky TEL:+420 576 035 053 E-mail: studium@fai.utb.cz Kancelář:U51/205

Veronika Vysloužilová

Referentka studijního oddělení pro doktorské studium TEL:+420 576 035 231 E-mail: studium-phd@fai.utb.cz Kancelář:U51/603

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně