Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Ředitel ústavu

Ing. Jan Valouch, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 250 Mobil:+420 739 328 058 E-mail: valouch@utb.cz Kancelář:U51/712

Zástupce ředitele

doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 220 Mobil:+420 724 646 729 E-mail: adamek@utb.cz Kancelář:U51/611

Tajemník ústavu

Ing. Stanislav Kovář, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 277 E-mail: skovar@utb.cz Kancelář:U51/707

Sekretářka ústavu

Sekretářka ústavu UBI

TEL:+420 576 035 258 E-mail: ubi@fai.utb.cz Kancelář:U51/714

Interní pracovníci

Docenti

doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 220 Mobil:+420 724 646 729 E-mail: adamek@utb.cz Kancelář:U51/611

doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 243 E-mail: hromada@utb.cz Kancelář:U51/A711

Odborní asistenti

Ing. Rudolf Drga, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 035 245 E-mail: rdrga@utb.cz Kancelář:U51/708

Ing. Ján Ivanka

odborný asistent TEL:+420 576 035 247 E-mail: ivanka@utb.cz Kancelář:U5/A709

Ing. Stanislav Kovář, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 277 E-mail: skovar@utb.cz Kancelář:U51/707

Ing. Dora Kotková, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 035 244 E-mail: kotkova@utb.cz Kancelář:U51/707

Ing. Zdeněk Maláník, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 033 E-mail: malanik@utb.cz Kancelář:U51/709

JUDr. Vladislav Štefka

odborný asistent TEL:+420 576 035 272 E-mail: stefka@utb.cz Kancelář:U51/A708

Ing. Jan Valouch, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 250 Mobil:+420 739 328 058 E-mail: valouch@utb.cz Kancelář:U51/712

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně