Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Proděkan pro mezinárodní vztahy

prof. Ing. Martin Hromada, Ph.D.

Proděkan pro mezinárodní vztahy TEL:+420 576 035 243 Mobil:+420 739 271 288 E-mail: prodekan-mezinarodni@fai.utb.cz Kancelář:U51/607
  • Organizace přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních programů v anglickém jazyku,
  • Příprava rozvrhu bakalářských a magisterských studijních programů v anglickém jazyku,
  • Koordinace mezinárodní spolupráce na institucionální úrovni,
  • Spolupráce na přípravě mezinárodních projektů,
  • Správa příjezdů a výjezdů studentů v rámci programu Erasmus + a Freemover,
  • Správa příjezdů a výjezdů akademických a THP pracovníků v rámci programu Erasmus + a Freemover,
  • Spolupráce s mezinárodním oddělením Univerzity,
  • Tvorba směrnic a rozhodnutí děkana,
  • Poplatky za studium a nostrifikace.

Monika Krištofová, DiS.

Referentka oddělení mezinárodních vztahů TEL:+420 576 035 214 E-mail: mezinarodni@fai.utb.cz Kancelář:U51/608
Úřední hodiny

Pondělí: zavřeno
Úterý – čtvrtek: 9.00 – 11.00 a 12.00 – 15.00
Pátek: zavřeno

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně