Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Firmy

Nabídka odborné spolupráce

Fakulta nabízí firmám využití laboratoří, výzkumnou a vývojovou činnost, kvalifikované lidské zdroje, odborné poradenství a konzultace, odborné kurzy v rámci dalšího profesního (celoživotního) vzdělávání.
Výzkumné aktivity fakulty jsou zajišťovány odbornými ústavy fakulty a Regionálním výzkumným centrem Cebia – Tech, které je součástí fakulty.

 

Přivítáme jakékoliv Vaše návrhy na spolupráci.
V případě zájmu o využití laboratoří, výzkumnou činnost, poradenství, kontaktujte ředitele odborného ústavu nebo ředitele Regionálního výzkumného centra Cebia – Tech.
Úlohy z praxe mohou být řešeny i formou bakalářských a diplomových prací. Pokud byste chtěli využít tuto formu spolupráce, kontaktujte:

V případě zájmu kontaktujte:
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
email: vasek@utb.cz, tel. 576 035 254
(proděkan pro spolupráci s praxí)

Fakulty a součásti

Zavřít