Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav počítačových a komunikačních systémů

Mezinárodní vztahy

Spolupráce Ústavu počítačových a komunikačních systémů se zahraničními a domácími pracovišti je zaměřena do několika oblastí, které jsou každoročně aktualizovány zejména podle přijatých projektů Interní grantové agentury, která má působnost v doktorském studijním programu ústavu.

Část spolupráce se zahraničními partnerskými pracovišti probíhá v rámci programu Socrates/Erasmus.

Z těchto pracovišť lze zmínit následující:

  • Politecnico di Milano, Italy
  • Lappeenranta University of Technology, Department of Information Technology, Lappeenranta, Finland
  • Nottingham Trent University, Nottingham, U.K, Department of Computing and Mathematics, Burton Street, Nottingham, NG14BU, UK
  • The Open University Oxford OX15HR, UK
  • University of Vaasa, Finland
  • Department of Telecommunications, Technical University of Vienna, Austria

Na uvedených pracovištích byla realizována řada pobytů učitelů a studentů doktorského i magisterského studia. Našimi pracovníky byly v rámci pobytů předneseny přednášky pro pracovníky a studenty partnerských organizací. Další část spolupráce se zahraničními i domácími pracovišti je orientována na problémy vědy, výzkumu a pedagogiky. Jde zejména o vzájemnou prezentaci výsledků výzkumu, posuzování doktorských prací, spolupráci při řešení konkrétních výzkumných problémů, společné publikace, vzájemnou účast při řešení grantů, vytváření speciálních sekcí na významných mezinárodních konferencích, přednášky pro studenty doktorského a magisterského studia a některé další činnosti.

Ze zahraničních pracovišť lze uvést

  • Lappeenranta University of Technology, Department of Information Technology, Lappeenranta, Finsko
  • Nottingham Trent University, Nottingham, U.K, Department of Computing and Mathematics, Burton Street, Nottingham, NG14BU, UK
  • Department of Telecommunications, Technical University of Vienna, Austria

Fakulty a součásti

Zavřít