Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Spolupráce

Celoživotní vzdělávání

Získáním bakalářského, magisterského nebo doktorského diplomu vzdělání většinou nekončí. Říká se sice, že praxe vás naučí. I přes to však není radno usnout na vavřínech. Aby člověk byl úspěšný v tom, co dělá, aby se orientoval v nejnovějších poznatcích svého oboru, aby nezůstal stát na místě, měl by se ve vlastním zájmu vzdělávat dále.
S toto perspektivou proto UTB nabízí kurzy celoživotního vzdělávání.

Fakulta aplikované informatiky nabízí tyto kurzy celoživotního vzdělávání:

Pokud Vás nabízené kurzy zaujmou, dotazy zasílejte přímo garantům kurzů, příp. kontaktním osobám uvedeným přímo u popisu kurzu.

Pokud je Váš dotaz obecného charakteru, směřujte jej na emailovou adresu proděkana pro spolupráci s praxí, který má celoživotní vzdělávání na starosti.

Fakulty a součásti

Zavřít