Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Věda a výzkum

Fakulta aplikované informatiky má definovány tři klíčové oblasti vědy a výzkumu, na které se intenzivně zaměřuje. Jde o následující oblasti:

  • informační technologie,
  • bezpečnostní technologie,
  • automatické řízení.

Stěžejní cíle výzkumných aktivit, kromě obecně deklarovaného rozvoje výzkumu a vývoje, je možno spatřovat zejména v:

  • zajištění kvalitního přístrojového a laboratorního vybavení,
  • rozvoji spolupráce s regionálními firmami – spolupráce je zaměřena na nárůst smluvního výzkumu a na řešení společných projektů vycházejících z potřeb firem,
  • nárůstu nově vytvořených pracovních příležitostí pro absolventy VŠ, zejména úspěšné absolventy doktorských studijních programů, tedy představitelů nově nastupující „vědecko-výzkumné“ generace,
  • propojení výzkumných aktivit se vzdělávacím procesem v rámci magisterských technických oborů, realizovaných na FAI, a tím ve zkvalitnění výuky založeném na využití moderního přístrojového a laboratorního vybavení,
  • přímé účasti studentů doktorských studijních programů a oborů ve výzkumných aktivitách.

Fakulty a součásti

Zavřít