Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Zpět

Fakulta aplikované informatiky

Telefonní seznam

Děkanát UTB

doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.

Děkan TEL:+420 576 035 224 Mobil:+420 733 599 960 E-mail: dekan@fai.utb.cz Kancelář:U51/611

doc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D.

proděkan pro tvůrčí činnost a doktorské studium TEL:+420 576 035 215 Mobil:+420 724 646 731 E-mail: prodekan-vyzkum@fai.utb.cz Kancelář:U51/609

doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D.

Proděkan pro zahraniční vztahy TEL:+420 576 035 243 Mobil:+420 739 271 288 E-mail: prodekan-mezinarodni@fai.utb.cz Kancelář:U51/607

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.

Proděkan pro spolupráci s průmyslem TEL:+420 576 035 254 Mobil:+420 606 777 211 E-mail: prodekan-prumysl@fai.utb.cz

doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc.

Proděkan pro pedagogickou činnost TEL:+420 576 035 230 Mobil:+420 732 173 700 E-mail: prodekan-pedagogika@fai.utb.cz Kancelář:U51/615

Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D.

Předseda AS FAI TEL:+420 576 035 205 Mobil:+420 733 599 971 E-mail: matysek@utb.cz Kancelář:U51/806

Mgr. Eva Navrátilová

Tajemník FAI TEL:+420 576 035 222 Mobil:+420 724 646 715 E-mail: tajemnik@fai.utb.cz Kancelář:U51/613

Asistentka děkana TEL:+420 576 035 221 Mobil:+420 602 676 353 E-mail: dekanat@fai.utb.cz Kancelář:U51/612

Organizační struktura fakulty

Fakulty a součásti

Zavřít