Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Zpět

Fakulta aplikované informatiky

Telefonní seznam

Děkanát UTB

doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.

děkan FAI TEL:+420 576 035 220 Mobil:+420 724 646 729 E-mail: dekan@fai.utb.cz Kancelář:U51/611

doc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D.

Statutární zástupce děkana FAI, proděkan pro tvůrčí činnost a doktorské studium TEL:+420 576 035 215 Mobil:+420 724 646 731 E-mail: prodekan-tvurci@fai.utb.cz Kancelář:U51/609

Mgr. Eva Navrátilová

Tajemník FAI TEL:+420 576 035 222 Mobil:+420 724 646 715 E-mail: tajemnik@fai.utb.cz Kancelář:U51/613

Asistentka děkana TEL:+420 576 035 221 Mobil:+420 602 676 353 E-mail: dekanat@fai.utb.cz Kancelář:U51/612

doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.

Proděkan pro bakalářské a magisterské studium TEL:+420 576 035 224 Mobil:+420 733 599 960 E-mail: prodekan-bc-studium@fai.utb.cz Kancelář:U51/615

doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D.

Proděkan pro zahraniční vztahy a propagaci TEL:+420 576 035 223 Mobil:+420 734 862 989 E-mail: prodekan-mezinarodni@fai.utb.cz Kancelář:U51/614

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.

Proděkan pro spolupráci s praxí TEL:+420 576 035 254 Mobil:+420 606 777 211 E-mail: prodekan-praxe@fai.utb.cz

Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D.

Předseda AS FAI TEL:+420 576 035 205 Mobil:+420 733 599 971 E-mail: matysek@utb.cz Kancelář:U51/806

Organizační struktura fakulty

Fakulty a součásti

Zavřít