Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Odborný asistent

Ing. et Ing. Erik Král, Ph.D.

Ústav počítačových a komunikačních systémů
E-mail: ekral@utb.cz TEL: +420 576 035 188 Kancelář:
U51/822

Výuka:

 • Objektové programování (garant předmětu a přednášející))
 • Programování (garant předmětu a přednášející))

Odborné zájmy:

 • Objektové programování a návrh, návrhové vzory, softwarové inženýrství
 • Vývoj aplikací v C#, .NET, C, C++, C#, .NET, OpenCL
 • Predikce v systému centrálního zásobování teplem

 


Výuka

Konzultační hodiny

Úterý 12:30 - 14:00

Životopis

Vzdělání

 • 2005 - 2013, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB ve Zlíně), Fakulta aplikované informatiky, studijní program Chemické a procesní inženýrství, obor Technická kybernetika, Ústav automatizace a řídicí techniky, kombinované doktorské studium.
 • 2001 - 2006, UTB ve Zlíně, Fakulta technologická, studijní program Inženýrská informatika, obor Informační technologie, inženýrské studium. VŠ diplom s vyznamenáním.
 • 1997 - 2002, UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, studijní program Management a ekonomika, magisterské studium.

 

Stáže a studijní pobyty

 

 

Průběh zaměstnání

 • 2003 - 2005, Profi, s. r. o. Zlín - vývojář software (MS SQL Server, MS Navision DB)
 • 2008-2013 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, asistent
 • 2013-dosud - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav počítačových a komunikačních systémů, odborný asistent

 

Členství v organizacích

 

 

Členství v orgánech

 

 

Další publikace

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít