Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc.
docent

doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc.

Ústav počítačových a komunikačních systémů
E-mail: prokopova@utb.cz Mobil: +420 732 173 700 TEL: +420 576 035 011 Kancelář:
U51/824

Zdenka Prokopová se v současné době zabývá především oblastí databázových systémů (návrhy databázových struktur, business intelligence, atd.) a oblastí softwarového inženýrství (odhadování náročnosti vývoje softwarových projektů). Její práce se v minulosti týkala také oblasti automatizovaných systémů řízení (modelování, simulace, řídící algoritmy).


Výuka

Konzultační hodiny

Středa 13:00 -15:00

Životopis

Vzdělání

 • 2008- dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav aplikované informatiky, obor Řízení strojů a procesů, habilitace
 • 1990-1994: STU v Bratislave, Chemickotechnologická fakulta, obor Technická kybernetika, doktorské studium
 • 1983-1988: SVŠT v Bratislave, Chemickotechnologická fakulta, obor Automatizované systémy riadenia chemických a potravinárských výrob, Ing.
 • 1979-1983: Gymnázium, Šafárikovo

Stáže a studijní pobyty

 • 1999: Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systemes CNRS, Toulouse, France, odborná stáž v rámci programu INCO Copernicus CP 97 – Europoly
 • 1997: Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques, DEA Génie des Procédés, Nancy, Francie, odborná stáž v rámci programu INCO Copernicus CP 97 – Europoly
 • 1992–1993: The University of Birmingham, Velká Británie, odborná stáž v rámci programu TEMPUS Join Europian Project, SEEE

Průběh zaměstnání

 • 2010- dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav počítačových a komunikačních systémů, docentka
 • 2008-2010: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav aplikované informatiky, docentka
 • 2006–2007: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav aplikované informatiky, odborná asistentka
 • 2001–2005: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Institut informačních technologií, Kabinet aplikované informatiky, odborná asistentka
 • 1995–2001: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta technologická, Katedra automatizace a řídicí techniky, odborná asistentka
 • 1994–1995: Datalock a.s. Bratislava, programátor-analytik databázových systémů
 • 1988–1994: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Chemickotechnologická fakulta, Katedra automatizácie, asistentka

Členství v orgánech

 • Disciplinární komise FAI UTB ve Zlíně, členka
 • Rada studijních programů FAI UTB ve Zlíně, členka
 • Oborová rada doktorského studijního programu Inženýrská informatika, FAI UTB ve Zlíně, členka

Fakulty a součásti

Zavřít