Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Profesor

prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA

Ústav informatiky a umělé inteligence
E-mail: jasek@utb.cz Mobil: +420 606 777 234 TEL: +420 576 035 376 Kancelář:
U51/512
Youtube:
https://youtu.be/azg1l2aqECI

Profesor v oboru Systémové inženýrství a informatika (Česká republika), Profesor nauk technicznych (Rzeczpospolita Polska)

Odborné zaměření a oblasti vědeckého zájmu

 • Systémové inženýrství
 • Kybernetická bezpečnost
 • Aplikace umělé inteligence
 • Strategické a vrcholové řízení organizace (Systém řízení Baťa)

Identity v databázích (ORCID, WoS, SCOPUS, Google Scholar)

 • ORCID® (Open Researcher and Contributor ID): 0000-0002-9831-9372
 • Researcher ID: E-3492-2018
 • Scopus Author ID: 9737162700
 • Google Scholar ID: POqwqp0AAAAJ

Odborné garance

 • garant doktorského studijního programu „Informační technologie“, (Ph.D.)
 • garant magisterského studijního programu „Informační technologie“ (specializace „Softwarové inženýrství“ a „Kybernetická bezpečnost“), (Ing.)
 • garant magisterského studijního oboru „Učitelství informatiky pro SŠ“ ( studijní program „Inženýrská informatika“), Ing.
 • odborný garant profesního studijním programu MBA ve specializaci Logistika (Vysoká škola logistiky o.p.s)
 • odborný garant Laboratoře penetračních testů PTLAB a jeho verifikačního centra – „Inode ElA blockchain “transakcí
 • odborný garant mezinárodní konference „Řízení procesů a aplikace moderních technologií – Kybernetická bezpečnost

Výstupy a ocenění práce

 • poděkování rektora UTB za dlouholetou práci a osobní přínos k rozvoji univerzity (2021)
 • představení – uvedení mezi excelentní profesory UTB (2020)
 • cena Gold Winner v 17. ročníku (2018) celosvětové soutěže Horizon Interactive Awards (USA) v kategorii Webové stránky škol a univerzit (více jak 800 projektů), hlavní řešitel projektu portálových služeb UTB
 • čestné uznání děkana za práci a přínos pro Fakultu aplikované informatiky (2014)
 • medaile Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej  za osobní přínos v oblasti budování integrovaného systému komplexního řízení bezpečnosti (2008)
 • medaile náčelníka obranného zpravodajství Slovenské republiky za odbornou přípravu příslušníků česko-slovenské vojenské zahraniční mise NATO (2005)
 • ocenění generálního ředitele společnosti MICROSOFT za osobní přínos v oblasti informačních technologií (2005)
 • 1. místo v celostátní soutěži „Integrace multimediálních technologií“,  Veletrhy BRNO – SCHOLA NOVA (1995)
 • k titulu Ph.D. přivedl v pozici školitele 13 doktorandů
 • k titulu Ing. přivedl v pozici vedoucího práce více jak 150 studentů
 • k nejvyššímu profesnímu titulu DBA přivedl v pozici mentora – školitele  5 vrcholových manažerů (ČR/SR)

Aplikovaný výzkum a řešení pro podnikovou praxi

 • účast na řízení a realizaci velkých projektů strategického významu a dalších projektů např. typu TAČR (BERABOT)/GAČR/ mezinárodní projekty
 • řízení projektů aplikovaného výzkumu zakončených předávacím protokolem
 • řízení projektů spojených s přípravou a podáním patentů (např. Systém pro ověření identity a licencí pro práci s vysoce citlivými daty), spoluautorství patentů CZ/PCT/USA
 • řízení projektů spojených s předáním strategického znalostního know/how formou licencí UTB (např. DIPLOMACHAIN)

Výuka

Konzultační hodiny

Pondělí 11-13

Životopis

Vzdělání

 • 2017: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, Warszawa, Rzeczpospolita Polska, profesor nauk technicznych (přiznání odborné kvalifikace), prof. dr hab.
 • 2016: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, profesor v oboru Systémové inženýrství a informatika, prof.
 • 2006: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, docent v oboru Management a ekonomika podniku, doc.
 • 2000: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, obor Pedagogika, odborné zaměření: informační a vzdělávací technologie, Ph.D.
 • 1993: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, studijní obor  Výpočetní technika, Mgr.
 • 1988: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, studijní obor Matematika - Základy techniky,  odborné zaměření technické specializace:  elektrotechnika a výpočetní technika, Mgr.
 • 1983: Gymnázium ve Šternberku (přírodovědná větev, zaměření matematika a fyzika)

Vybrané kompetence

 • Prokázání vrcholových kompetencí a komisionální obhájení odborných znalostí spojených se získáním profesního titulu "Doctor of Business Administration" (DBA) ve specializaci Logistika, Vysoká škola logistiky o.p.s., člen CAMBAS - Czech Association of MBA Schools (2021).
 • Absolvent kurzu efektivního řízení a leadershipu (2020).
 • Absolvent kurzu vědecké práce v Akademii věd České republiky (2012).
 • Absolvent kurzu kompetence vedení týmů pro vědeckou a výzkumnou práci (2008).

Stáže a studijní pobyty

 • 2022: Ben Gurion University of the Negev, Beer-Sheva; Hebrew University of Jerusalem, Izrael, odborná spolupráce při výzkumu a transferu moderních  technologií do průmyslu
 • 2021: University of Texas at El Paso, USA – Texas, stáž zaměřená na spolupráci při transferu moderních  technologií do průmyslu
 • 2018: University of Algarve, Portugalsko, přednášející v rámci programu Erasmus
 • 2018: University of Las Palmas de Gran Canaria, Španělsko, přednášející v rámci programu Erasmus
 • 2017: Pomeranian University in Słupsk, Polsko (2017 - 2019, hostující profesor)
 • 2016: European University of Cyprus, Department of Computer Science and Engineering, Kypr, přednášející v rámci programu Erasmus
 • 2014: University of Texas at El Paso, USA – Texas, odborná stáž
 • 2009: Fakulta špeciálneho inžinierstva, Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko, přednášející v rámci programu Erasmus
 • 2006: Instituto Superior De Contabilida e Administracao do Porto, Portugalsko, přednášející v rámci programu Erasmus
 • 2005: Instituto Superior D. Alfonso III., Loulee, Portugalsko, přednášející v rámci programu Erasmus
 • 2003: Savonia university of Applied Sciences Varkaus, Kuopio Polytechnic, Finsko, přednášející v rámci programu Erasmus
 • 1998: Umea University, Institute of Technology, Švédsko, odborná stáž v rámci projektu TEMPUS

Průběh zaměstnání

 • 2016-dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav informatiky a umělé inteligence, profesor, ředitel ústavu
 • 2010-2016: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav informatiky a umělé inteligence, docent, ředitel ústavu
 • 2008-2009: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav aplikované informatiky, docent.
 • 2005-2007: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav informatiky a statistiky, docent, zástupce ředitele ústavu
 • 2001-2005: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav informatiky a statistiky, odborný asistent
 • 1989-2000: Působení na základních, středních a vysokých školách, učitel odborných předmětů
 • 1989-2000: VYTECH - výpočetní technika, Bystřice pod Hostýnem, systémový inženýr
 • 1988-1989: Základní vojenská služba (desátník absolvent 1988,  ppor. 1989, por. 1993)

Členství v organizacích

 • EAS - European Association for Security, viceprezident (2008-2020), členství  2004 - 2020
 • CACIO – Czech Association of Chief Information Officers, člen od 2016
 • KYBEZ - Platforma a Iniciativa kybernetické bezpečnosti, člen od 2016
 • ELA - Elektrotechnická asociace České republiky, člen od 2022

Členství v orgánech

 • člen Vědecké rady FAI
 • člen Kolegia děkana FAI
 • člen Oborové rady doktorského studijního programu „Inženýrská informatika“, FAI UTB
 • člen Oborové rady doktorského studijního programu „Aplikovaná informatika“, PřF OSU
 • člen Oborové rady doktorského studijního programu „Logistika a řízení dopravních procesů“, FD ČVUT
 • člen Oborové rady doktorského studijního programu „Ekonomicko-manažerská studia “, FF UPOL
 • člen Rady studijního programu „Inženýrská informatika“ FAI
 • člen Oborové rady profesního studijního programu MBA/DBA „Logistika“, IMPV při Vysoké škole logistiky
 • člen Průmyslové rady FAI UTB
 • člen Vědecké rady edice odborných publikací oboru Inženýrská informatiky Nakladatelství UTB
 • člen Rady pro vědu, výzkum a vzdělávání platformy kybernetické bezpečnosti

Další publikace

Zajímavosti o osobnosti:

 • spoluzakladatel, trenér a 1.předseda oddílu sportovního karate (později oddílu tradičního karate) TJ v Bystřici pod Hostýnem v roce 1991
 • absolvent Námořní akademie České republiky (2010)
 • PaedDr. Václav Jašek – otec, pedagog a matematik, v letech 1983 – 2000 se významně podílel na propagaci technické výchovy a zavádění didaktické techniky do škol v  České republice, zejména pak v Olomouckém kraji, dlouholetý ředitel Krajského pedagogického centra a NIDV v Olomouci, spolupracovník PDF UP v Olomouci. V letech 1968/69 vystupoval proti vstupu vojsk armád Varšavské smlouvy do ČSSR. Jako pedagog a vedoucí pionýrské skupiny (1970, dříve skautské družiny) hledal pro “své hochy a děvčata” výrazné a pozitivní vzory, jedním z nich byl i Rudolf Wilda, velitel první barikády na pravém břehu Vltavy u Trojského mostu (ve filmu Němá barikáda je předlohou postavy četaře).
 • P. Karel Jašek, SDB – kmotr, člen Řádu salesiánů Dona Boska (působil v Uherském Hradišti, Starém Městě u Uherského Hradiště, Slavičíně, Lipníku nad Bečvou a Havířově -Šumbarku). V klíčové etapě svého života se místo nabízených pozic ve Vatikánu rozhodl pro prostou duchovní cestu.
 • prof. Zdeňek Kovář,  osobnost rodiny, nestor českých designérů (z jeho ateliéru vyšlo velké množství návrhů strojů a zařízení pro lehký průmysl, nářadí a nástrojů, dopravních prostředků, především Tatra 603 a nákladní Tatra 137,138 ale i lékařských nástrojů, gramofonů, telefonů atd. Velká část těchto návrhů se dočkala realizace.
 • Antonín Hradil, osobnost rodiny, koncertní mistr Moravské filharmonie Olomouc, Českého národního symfonického orchestru, Pražského komorního orchestru (spolupracoval např. s těmito osobnostmi: Ennio Morricone, Quentin Tarantino (filmová a scénická hudba), Andrea Bocelli ale také Jose Cura, Olympic, Karel Gott))

Fakulty a součásti

Zavřít