Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.
Profesor

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.

Ústav automatizace a řídící techniky
E-mail: janacova@utb.cz Mobil: +420 724 434 554 TEL: +420 576 035 241 Kancelář:
U51/703
Znalosti v oblasti inženýrských výpočtů týkající transportních procesů – sdílení tepla a hmoty, matematického modelování zpracovatelských procesů, jejich optimalizace, řešení ekologických problémů: zejména navrhování nových recyklačních technologií za účelem zpracování odpadů.

 


Výuka

Konzultační hodiny

Středa 14:00 - 16:00

Životopis

Vzdělání

 • 1983-1987 - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta technologická ve Zlíně, Ing.
 • 1990 -1993 - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta technologická ve Zlíně, vědecká aspirantura, CSc.
 • 2003 - Vysoká škola báňská v Ostravě, Fakulta strojní, habilitace v oboru „Řízení strojů a procesů“, doc.
 • 2013 -  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky - jmenování profesorkou pro obor „Řízení strojů a procesů“, prof.

Stáže a studijní pobyty

 • 1995, 1996 - Chalmers University of Technology, Göteborg, Švédsko.
 • 1998, 1999 - Roland Spranz Unternehmensberatung Bonn, Querfurt, Německo.

Průběh zaměstnání

 • 2013-dosud - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav automatizace a řídicí techniky, prof.
 • 2006-2013 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav automatizace a řídicí techniky, doc.
 • 2003-2005 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Institut informačních technologií, doc.
 • 2001-2003 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Institut informačních technologií, odborná asistentka
 • 1992-2000 - VUT v Brně, Fakulta technologická ve Zlíně, katedra automatizovaných systémů řízení technologických procesů, odborná asistentka
 • 1990-1992 - VUT v Brně, Fakulta technologická ve Zlíně, katedra automatizovaných systémů řízení technologických procesů, vědeckovýzkumná pracovnice

Členství v organizacích

 • Členka České společnosti chemického inženýrství.
 • Členka mezinárodního programového výboru International Carpathian Control Conference - ICCC.
 • Členka programového výboru konference Automatizace, regulace a procesy - ARaP.

Členství v orgánech

Fakulty a součásti

Zavřít