Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Odborný asistent

Ing. Jan Valouch, Ph.D.

Ústav bezpečnostního inženýrství
E-mail: valouch@utb.cz Mobil: +420 739 328 058 TEL: +420 576 035 250 Kancelář:
U51/712

Vysokoškolské vzdělání dosáhl v roce 1994 na Vojenské akademii v Brně, obor speciální komunikační systémy. Doktorské studium absolvoval na Univerzitě obrany a disertační práci na téma „Návrh pracoviště elektromagnetické kompatibility zaměřené na testování a vývoj vojenské techniky“ obhájil v roce 2007. Po dobu působení v Armádě České republiky (1993-2009) pracoval na funkcích spojených především s oblastí telekomunikací. V současné době pracuje na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně jako ředitel Ústavu bezpečnostního inženýrství. Ve své vědeckovýzkumné, publikační a pedagogické činnosti se zabývá problematikou elektromagnetické kompatibility a bezpečnostní futurologie.


Výuka

Konzultační hodiny

Čtvrtek 10:00 - 12:00

Životopis

Vzdělání

 • 1989 - 1994: Vysoká vojenská technická škola Liptovský Mikuláš, Fakulta spojovací, Vojenská akademie v Brně, Fakulta letectva a PVO, speciální komunikační systémy
 • 1999 - 2007: Univerzita obrany, Brno, Fakulta vojenských technologií, Ph.D.

Stáže a studijní pobyty

 • 2002 - EMCC Dr. Rasek, GmbH, Ebermannstadt, Německo, Testování EMC a certifikace elektronických zařízení- stáž
 • 2005 - MoD of Serbia, Bělehrad, Srbsko
 • 2005 - Akademie národní obrany ve Varšavě- studijní pobyt
 • 2006 - Národní univerzita obrany v Budapešti- studijní pobyt
 • 2009 - ALTHEA Sarajevo, Bosna a Hercegovina

Průběh zaměstnání

 • 1994-1997 - AČR, systémový inženýr
 • 1997-2001 - Vojenská akademie v Brně, Katedra řízení komunikačních systémů, odborný asistent
 • 2001-2003 - VTÚPV Vyškov, výzkumný a vývojový pracovník
 • 2003-2007 - Univerzita obrany, Ústav strategických studií, vedoucí skupiny, zástupce ředitele ústavu
 • 2007-2008 - Krajské vojenské velitelství Zlín, zpravodajský náčelník
 • 2008-2009 - Univerzita obrany, Ústav strategických a obranných studií, vedoucí oddělení
 • 2010- 2014 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav bezpečnostního inženýrství, odborný asistent,
 • 2015- dosud - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav bezpečnostního inženýrství, ředitel.

Členství v orgánech

Fakulty a součásti

Zavřít