Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vnitřní normy FAI

Archiv vnitřních norem FAI

rok 2021

č.Rozhodnutí děkana
RD/01/21
RD/01/21-EN
Dočasné omezení výuky na Fakultě aplikované informatiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Temporary Suspension of Classes at the Faculty of Applied Informatics, Tomas Bata University in Zlín

rok 2020

RD/35/20
RD/35/20-EN
Dočasné omezení výuky na Fakultě aplikované informatiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Temporary Suspension of Classes at the Faculty of Applied Informatics, Tomas Bata University in Zlín
RD/34/20
RD/34/20-EN
Dočasné omezení výuky na Fakultě aplikované informatiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Temporary Suspension of Classes at the Faculty of Applied Informatics, Tomas Bata University in Zlín
RD/33/20
RD/33/20-EN
Dočasné omezení výuky na Fakultě aplikované informatiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Temporary Suspension of Classes at the Faculty of Applied Informatics, Tomas Bata University in Zlín
RD/32/20
RD/32/20-EN
Dočasné omezení výuky na Fakultě aplikované informatiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Temporary Suspension of Classes at the Faculty of Applied Informatics, Tomas Bata University in Zlín
RD/31/20
RD/31/20-EN
Dočasné omezení výuky na Fakultě aplikované informatiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Temporary Suspension of Classes at the Faculty of Applied Informatics, Tomas Bata University in Zlín
RD/30/20
RD/30/20-EN
Dočasné omezení výuky na Fakultě aplikované informatiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Temporary Suspension of Classes at the Faculty of Applied Informatics, Tomas Bata University in Zlín
RD/28/20
RD/28/20-EN
Dočasné omezení výuky na Fakultě aplikované informatiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Temporary Suspension of Classes at the Faculty of Applied Informatics, Tomas Bata University in Zlín
RD/25/20
RD/25/20-EN
Dočasné omezení výuky na Fakultě aplikované informatiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Temporary Suspension of Classes at the Faculty of Applied Informatics, Tomas Bata University in Zlín
RD/24/20
RD/24/20-EN
Dočasné omezení výuky na Fakultě aplikované informatiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Temporary Suspension of Classes at the Faculty of Applied Informatics, Tomas Bata University in Zlín
RD/13/20
Příl.č.1
RD/13/20-EN
Annex.No.1
Dočasné omezení výuky na Fakultě aplikované informatiky, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
Čestné prohlášení + hlášení pohybu: Word, PDF
Temporary Suspension of Classes at Faculty of Applied Informatics, Tomas Bata University in Zlín
Declaration of honour on absence of symptoms… + Record of presence…: Word, PDF
RD/12/20
RD/12/20-EN
Dočasné omezení výuky na Fakultě aplikované informatiky, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
Temporary Suspension of Classes at Faculty of Applied Informatics, Tomas Bata University in Zlín
RD/11/20Aktualizace časového plánu výuky a akcí spojených s výukou na FAI UTB ve Zlíně v letním semestru akademického roku 2019/20
RD/11/20-příl. č.1Příloha k RD/11/20 – Aktualizovaný studijní plán letního semestru akademického roku 2019/20
RD/11/20-ENUpdated schedule of teaching and events related to teaching at the FAI TBU in Zlín in the summer semester of the academic year 2019/20
RD/11/20-Annex 1Updated timetable of teaching in the summer semester of the academic year 2019/20
RD/10/20
RD/10/20-EN
Dočasné omezení výuky na Fakultě aplikované informatiky, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
Temporary Suspension of Classes at Faculty of Applied Informatics, Tomas Bata University in Zlín
RD/09/20Aktualizace časového plánu výuky a akcí spojených s výukou na FAI UTB ve Zlíně v letním semestru akademického roku 2019/20
RD/09/20-příl. č.1Příloha k RD/09/20 – Aktualizovaný studijní plán letního semestru akademického roku 2019/20
RD/08/20
RD/08/20-EN
Rozhodnutí děkana doplňující Rozhodnutí rektora – Dočasné omezení výuky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
Dean ́s Decree Supplementing Rector’s Decree – Temporary Suspension of Classes at Tomas Bata University in Zlín
RD/07/20Rozhodnutí děkana doplňující RR 7/2020 Dočasné omezení výuky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
Dean ́s Decree Supplementing Rector’s Decree No. 7/2020 – Temporary Suspension of Classes at Tomas Bata University in Zlín

rok 2019

č.Rozhodnutí děkana
RD/14/19Rozhodnutí děkana – Kontrola studijních povinností po zimním semestru v akademickém roce 2019/2020
RD/12/19Rozhodnutí děkana – Opravný termín SZZ pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů
RD/11/19Rozhodnutí děkana – Otevřené obory a počty uchazečů přijímaných ve 2. kole ke studiu na FAI v bakalářském a magisterském studijním programu Inženýrská informatika v akademickém roce 2019/2020
RD/10/19Rozhodnutí děkana – Promoce absolventů magisterských studijních programů v ak. roce 2018/2019
RD/09/19Rozhodnutí děkana – Promoce absolventů bakalářských studijních programů v ak. roce 2018/2019
RD/08/19Rozhodnutí děkana – Počty přijímaných studentů do prvních ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2019/2020
RD/05/19Rozhodnutí děkana – Vyhlášení děkanského volna
RD/03/19Rozhodnutí děkana – Vyhlášení děkanského volna
RD/02/19Rozhodnutí děkana – Ukončení navazujícího magisterského stupně studia v ak. roce 2018/19
RD/01/19Rozhodnutí děkana – Ukončení bakalářského studijního programu v ak. roce 2018/19, přijímání do navazujícího magisterského studijního programu
č.Směrnice děkana
SD/11/19Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro magisterské studijní programy realizované na Fakultě aplikované informatiky pro akademický rok 2020/2021
SD/10/19Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářské studijní programy realizované na Fakultě aplikované informatiky pro akademický rok 2020/2021
SD/07/19Směrnice děkana Fakulty aplikované informatiky doplňující Stipendijní řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
SD/02/19Dodatek k SD/05/18 – Směrnice děkana k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2019/2020
Příloha – Směrnice SD/05/18 ve znění dodatku č. SD/02/19
SD/01/19Dodatek k SD/04/18 – Směrnice děkana k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2019/2020
Příloha – Směrnice SD/04/18 ve znění dodatku č. SD/01/19

rok 2018

č.Rozhodnutí děkana
RD/23/18Rozhodnutí děkana – Vyhlášení děkanského volna
RD/22/18Rozhodnutí děkana – Kontrola studijních povinností po zimním semestru v akademickém roce 2018/2019
RD/20/18Rozhodnutí děkana – Časový plán agendy spojené s bakalářskými a diplomovými pracemi pro akademický rok 2018/2019
RD/19/18Rozhodnutí děkana – Časový plán výuky a akcí spojených s výukou na FAI UTB ve Zlíně pro akademický rok 2018/2019
RD/18/18Rozhodnutí děkana – Rozhodnutí děkana doplňující Směrnici děkana SD/04/17 k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2018/2019
RD/17/18Rozhodnutí děkana – Rozhodnutí děkana doplňující Směrnici děkana SD/02/17 k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2018/2019
RD/16/18Rozhodnutí děkana – Prodloužení doby platnosti osobního příplatku
RD/15/18Rozhodnutí děkana – Opravný termín SZZ pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů
RD/14/18Rozhodnutí děkana – Otevřené obory a počty uchazečů přijímaných ve 2. kole ke studiu na FAI v bakalářském a magisterském studijním programu Inženýrská Informatika v akademickém roce 2018/2019
RD/13/18Rozhodnutí děkana – Vyhlášení děkanského volna 21.6.2018
RD/12/18Rozhodnutí děkana – Promoce absolventů magisterských studijních programů v ak. roce 2017/2018
RD/11/18Rozhodnutí děkana – Promoce absolventů bakalářských studijních programů v ak. roce 2017/2018
RD/10/18Rozhodnutí děkana – Rozhodnutí děkana doplňující Směrnici děkana SD/04/17 k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2018/2019
RD/09/18Rozhodnutí děkana – Počty přijímaných studentů do prvních ročníků bakalářského a magisterského studia pro akademický rok 2018/2019
RD/08/18Rozhodnutí děkana – Prospěchová stipendia pro akademický rok 2018/2019 – prezenční studium
RD/07/18Rozhodnutí děkana doplňující Směrnici děkana SD/02/17 k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2018/2019
RD/06/18Rozhodnutí děkana – Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2018/2019 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2018/2019
RD/05/18Rozhodnutí děkana – Ukončení navazujícího magisterského stupně studia v ak. roce 2017/18
RD/04/18Rozhodnutí děkana – Ukončení bakalářského studijního programu v ak. roce 2017/18, přijímání do navazujícího magisterského studijního programu
RD/03/18Rozhodnutí děkana – Koeficienty pro stanovení výše stipendia v doktorském studijním programu
RD/01/18Rozhodnutí děkana – Vyhlášení děkanského volna 24.1.2018
č.Směrnice děkana
SD/05/18Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2019/2020
SD/04/18Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2019/2020
SD/03/18Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro doktorské studijní programy uskutečňované v českém jazyce na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

rok 2017

č.Rozhodnutí děkana
RD/18/17Rozhodnutí děkana – Kontrola studijních povinností po zimním semestru v akademickém roce 2017/2018
RD/16/17Časový plán agendy spojené s bakalářskými a diplomovými pracemi pro akademický rok 2017/2018
RD/15/17Rozhodnutí děkana doplňující Směrnici děkana SD/13/16 k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2017/2018
RD/14/17Rozhodnutí děkana doplňující Směrnici děkana SD/11/16 k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2017/2018
RD/13/17Rozhodnutí děkana – Opravný termín SZZ pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů
RD/12/17Rozhodnutí děkana – Otevřené obory a počty uchazečů přijímaných ve 2. kole ke studiu na FAI v bakalářském a magisterském studijním programu Inženýrská informatika v akademickém roce 2017/2018
RD/11/17Rozhodnutí děkana – Promoce absolventů navazujících magisterských studijních programů v ak. roce 2016/2017
RD/10/17Rozhodnutí děkana – Promoce absolventů bakalářských studijních programů v ak. roce 2016/17
RD/09/17Rozhodnutí děkana – Počty přijímaných studentů do prvních ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2017/2018
RD/08/17Rozhodnutí děkana – Prospěchová stipendia pro akademický rok 2017/2018 – prezenční studium
RD/07/17Rozhodnutí děkana – Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2017/2018 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2017/2018
RD/06/17Rozhodnutí děkana – Rozhodnutí děkana doplňující Směrnici děkana SD/11/16 k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2017/2018
RD/05/17Rozhodnutí děkana – Vyhlášení děkanského volna 20.4.2017
RD/04/17Rozhodnutí děkana – Vyhlášení děkanského volna 19.4.2017
RD/03/17Rozhodnutí děkana – Postup při žádosti o odložení zveřejnění kvalifikační práce
RD/02/17Rozhodnutí děkana – Ukončení navazujícího magisterského stupně studia v ak. roce 2016/17
RD/01/17Rozhodnutí děkana – Ukončení bakalářského studijního programu v ak. roce 2016/17, přijímání do navazujícího magisterského studijního programu
č.Směrnice děkana
SD/15/17-ENRules for the Granting of an Extraordinary Scholarship to Foreign Students Studying in the Bachelor’s and Master’s Degree Studies Programmes in English at the Faculty of Applied Informatics
SD/15/17Pravidla pro přiznání mimořádného stipendia pro zahraniční studenty studující v prezenčních bakalářských a magisterských studijních programech uskutečňovaných v anglickém jazyce na Fakultě aplikované informatiky
SD/12/17-ENDirective on the Publicly Announced Admissions Procedure for the full-time, follow-up, Master´s Degree Studies Program in Engineering Informatics; taught in English
SD/11/17-ENDirective on the Publicly Announced Admissions Procedure for the Bachelor’s Degree program in Engineering Informatics taught in English
SD/07/17-ENDirective on the Publicly Announced Admissions Procedure for Doctoral Programmes taught in English Language, Accredited at Faculty of Applied Informatics, Tomas Bata University in Zlin
SD/06/17Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro doktorské studijní programy uskutečňované v českém jazyce na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
SD/05/17-ENDirective on the Publicly Announced Admissions Procedure for the full-time, follow-up, Master´s Degree Studies Program in Engineering Informatics; taught in English, for the 2018/2019 Academic Year
SD/04/17Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2018/2019
SD/03/17-ENDirective on the Publicly Announced Admissions Procedure for the Bachelor’s Degree program in Engineering Informatics taught in English for the 2018/2019 Academic Year
SD/02/17Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2018/2019
SD/01/17Směrnice děkana doplňující pravidla průběhu studia v doktorských studijních programech na Fakultě aplikované informatiky

rok 2016

č.Rozhodnutí děkana
RD/16/16Rozhodnutí děkana – Vyřizování studijních záležitostí
RD/14/16Rozhodnutí děkana – Kontrola studijních povinností po zimním semestru v akademickém roce 2016/2017
RD/13/16Rozhodnutí děkana – Vyhlášení děkanského volna
RD/12/16Rozhodnutí děkana – Udělení mimořádného stipendia za vynikající studijní výsledky v prvním semestru bakalářského studia
RD/11/16Rozhodnutí děkana – Počty uchazečů přijímaných ve 2. kole ke studiu na FAI v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu Inženýrská informatika v akademickém roce 2016/2017
RD/10/16Rozhodnutí děkana – Opravný termín SZZ pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů
RD/09/16Rozhodnutí děkana – Promoce absolventů navazujících magisterských studijních programů – 2015/2016
RD/08/16Rozhodnutí děkana – Promoce absolventů bakalářských studijních programů – 2015/2016
RD/07/16Rozhodnutí děkana – Počty přijímaných studentů do prvních ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2016/2017
RD/06/16Rozhodnutí děkana – Prospěchová stipendia pro akademický rok 2016/2017 – prezenční studium
RD/05/16Rozhodnutí děkana – Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2016/2017 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2016/2017
RD/04/16Rozhodnutí děkana – Vyhlášení děkanského volna
RD/03/16Rozhodnutí děkana – Vyhlášení děkanského volna
RD/02/16Rozhodnutí děkana – Ukončení navazujícího magisterského stupně studia v ak. roce 2015/16
RD/01/16Rozhodnutí děkana – Ukončení bakalářského studijního programu v ak. roce 2015/16, přijímání do navazujícího magisterského studijního programu
č.Směrnice děkana
SD/17/16Úhrady za administrativně správní úkony související s vydáváním dokladů
SD/16/16-ENDirective on the Publicly Announced Admissions Procedure for International Students of the Engineering Informatics Doctoral Programme taught in English for the 2017/2018 Academic Year
SD/15/16Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro doktorský studijní program Inženýrská informatika pro ak. rok 2017/2018
SD/14/16-ENDirective on the Publicly Announced Admissions Procedure for the full-time, follow-up, Master´s Degree Studies Program in Engineering Informatics; taught in English, for the 2017/2018 Academic Year
SD/13/16Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2017/2018
SD/12/16-ENDirective on the Publicly Announced Admissions Procedure for the Bachelor’s Degree program in Engineering Informatics taught in English for the 2017/2018 Academic Year
SD/11/16Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2017/2018
SD/09/16Směrnice pro 3. kolo veřejně vyhlášeného přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika
SD/08/16Směrnice k veřejně vyhlášenému 3. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika
SD/07/16Směrnice k veřejně vyhlášenému 2. kolu přijímacího řízení pro doktorský studijní program Inženýrská informatika pro ak. rok 2016/2017
SD/06/16Směrnice pro 2. kolo veřejně vyhlášeného přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika
SD/05/16Směrnice k veřejně vyhlášenému 2. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika
SD/04/16Směrnice FAI (SD/04/16) doplňující Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně
SD/03/16Směrnice děkana – Pravidla pro vydávání skript
SD/02/16Směrnice k veřejně vyhlášenému 1. kolu přijímacího řízení pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika, studijní obor Inteligentní systémy s roboty pro akademický rok 2016/2017
SD/01/16Směrnice k veřejně vyhlášenému 1. kolu přijímacího řízení pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika, studijní obor Softwarové inženýrství pro akademický rok 2016/2017
SD/04/14Webová prezentace Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

rok 2015

č.Rozhodnutí děkana
RD/15/15Rozhodnutí děkana – Vyhlášení děkanského volna
RD/14/15Rozhodnutí děkana – Vyhlášení děkanského volna
RD/13/15Rozhodnutí děkana – Kontrola studijních povinností po zimním semestru v akademickém roce 2015/2016
RD/12/15Rozhodnutí děkana – Prospěchová stipendia pro akademický rok 2015/2016 – prezenční studium
RD/11/15Rozhodnutí děkana – Počty uchazečů přijímaných ve 2. kole ke studiu na FAI v navazujícím magisterském studijním programu Inženýrská informatika v akademickém roce 2015/2016
RD/10/15Rozhodnutí děkana – Opravný termín SZZ pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů
RD/09/15Rozhodnutí děkana – Promoce absolventů navazujících magisterských studijních programů – 2014/2015
RD/08/15Rozhodnutí děkana – Promoce absolventů bakalářských studijních programů – 2014/2015
RD/07/15Rozhodnutí děkana – Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2015/2016 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2015/2016
RD/06/15Rozhodnutí děkana – Vyhlášení děkanského volna
RD/05/15Rozhodnutí děkana – Vyhlášení děkanského volna
RD/03/15Rozhodnutí děkana – Ukončení navazujícího magisterského studia v ak. roce 2014/2015
RD/02/15Rozhodnutí děkana – Ukončení bakalářského studijního programu. Přijímání do navazujícího magisterského studijního programu
RD/01/15Rozhodnutí děkana – Udělení mimořádného stipendia za vynikající studijní výsledky v prvním semestru bakalářského studia
č.Směrnice děkana
SD/16/15-ENDirective on the Publicly Announced Admissions Procedure for International Students of the Engineering Informatics Doctoral Programme in English for the 2016/2017 Academic Year
SD/15/15Směrnice k veřejně vyhlášenému 1. kolu přijímacího řízení pro doktorský studijní program Inženýrská informatika pro ak. rok 2016/2017
SD/14/15-ENDirective on the Publicly Announced Admissions Procedure for the full-time, follow-up, Master´s Degree Studies Program in Engineering Informatics; taught in English, for the 2016/2017 Academic Year
SD/13/15Směrnice děkana – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2016/2017 pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika
SD/12/15Směrnice děkana – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2016/2017 pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika, studijní obor Informační a řídicí technologie, uskutečňovaný v anglickém jazyce
SD/12/15-ENSměrnice děkana – Dean´s Directive on the Publicly Announced Admissions Procedure for the 2016/2017 Academic Year for the Bachelor’s Degree program in Engineering Informatics; Field of study: Information and Control Technology; taught in English
SD/11/15Směrnice k veřejně vyhlášenému 1. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika
SD/10/15Směrnice Fakulty aplikované informatiky doplňující Studijní a zkušební řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
SD/08/15Pravidla pro vypisování bakalářských a diplomových prácí
SD/07/15Směrnice k veřejně vyhlášenému 2. kolu přijímacího řízení pro doktorský studijní program Inženýrská informatika pro ak. rok 2015/2016
SD/06/15Směrnice pro 2. kolo veřejně vyhlášeného přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika
SD/05/15Směrnice k veřejně vyhlášenému 2. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika
SD/04/15Dodatek č. 1 k Směrnici děkana SD/15/14 – Směrnice k veřejně vyhlášenému 1. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika
SD/03/15Directive on the Publicly Announced Admissions Procedure for the full-time, follow-on, Master´s Degree Study Programmes: Engineering Informatics, Information Technologies and Security Technologies, Systems and Management, in English, for the 2015/2016 Academic Year
SD/01/15-ENDirective on the Publicly Announced Admissions Procedure for the full-time, follow-up, Master´s Degree Study Programme: Engineering Informatics, Integrated Systems in Buildings, in English, for the 2015/2016 Academic Year

rok 2014

č.Rozhodnutí děkana
RD/17/14Rozhodnutí děkana – Kontrola studijních povinností po zimním semestru v akademickém roce 2014/2015
RD/16/14Rozhodnutí děkana – Žádosti o uznání části studia
RD/15/14Rozhodnutí děkana – Vyřizování studijních záležitostí
RD/14/14Rozhodnutí děkana – Koeficienty pro stanovení výše stipendia v doktorském studijním programu
RD/12/14Rozhodnutí děkana – Počty uchazečů přijímaných ve 2. kole ke studiu na FAI v navazujícím magisterském studijním programu Inženýrská informatika v akademickém roce 2014/2015
RD/11/14Rozhodnutí děkana – Parkování v prostorách VTP-ICT
RD/10/14Rozhodnutí děkana – Opravný termín SZZ pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů
RD/09/14Rozhodnutí děkana – Předběžné zápisy předmětů bakalářského a magisterského studia pro akademický rok 2014/15
RD/08/14Rozhodnutí děkana – Promoce absolventů bakalářských studijních programů
RD/07/14Rozhodnutí děkana – Promoce absolventů navazujících magisterských studijních programů
RD/06/14Rozhodnutí děkana – Prospěchová stipendia pro akademický rok 2014/2015 – prezenční studium
RD/05/14Rozhodnutí děkana – Zápisy do dalšího roku studia pro ak. r. 2014/2015 – kombinované studium
RD/04/14Rozhodnutí děkana – Zápisy do dalšího roku studia pro ak. r. 2014/2015 – prezenční studium
RD/03/14Ukončení navazujícího magisterského studijního programu.
RD/02/14Ukončení bakalářského studijního programu. Přijímání do navazujícího magisterského studijního programu.
RD/01/14Rozhodnutí děkana – Vyhlášení děkanského volna
č.Směrnice děkana
SD/17/14-ENDirective on the Publicly Announced Admissions Procedure for International Students of the Engineering Informatics Doctoral Programme in English for the 2015/2016 Academic Year
SD/16/14Směrnice k veřejně vyhlášenému 1. kolu přijímacího řízení pro doktorský studijní program Inženýrská informatika pro ak. rok 2015/2016
SD/15/14Směrnice k veřejně vyhlášenému 1. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika
SD/14/14Směrnice děkana – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2015/2016 pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika, studijní obor Informační a řídicí technologie, uskutečňovaný v anglickém jazyce
SD/14/14- ENGSměrnice děkana – Dean´s Directive on the Publicly Announced Admissions Procedure for the 2015/2016 Academic Year for the Bachelor’s Degree program in Engineering Informatics; Field of study: Information and Control Technology; taught in English
SD/13/14Směrnice k veřejně vyhlášenému 1. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika
SD/12/14Sazebník odměn za vedení studentských prací, účast v komisích, oponentské posudky, výuku externími pracovníky a další činnosti
SD/11/14Pokyny pro organizaci, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně
SD/10/14Směrnice Fakulty aplikované informatiky doplňující Stipendijní řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
SD/09/14Směrnice pro 2. kolo veřejně vyhlášeného přijímacího řízení pro doktorský studijní program Inženýrská informatika pro ak. rok 2014/2015
SD/08/14Směrnice Fakulty aplikované informatiky doplňující Studijní a zkušební řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
SD/07/14Směrnice pro 2. kolo veřejně vyhlášeného přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika
SD/06/14Směrnice k veřejně vyhlášenému 2. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika, studijní obory Informační a řídicí technologie a Bezpečnostní technologie, systémy a management
SD/03/14-ENDirective on the Publicly Announced Admissions Procedure for the full-time follow-up Master´s Degree Study Programme Engineering Informatics, Integrated Systems in Buildings, in English for the 2015/2016 Academic Year
SD/02/14Směrnice děkana – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro doktorský studijní program Inženýrská informatika pro ak. rok 2014/2015
SD/01/14Směrnice děkana – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2015/2016 pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika
č.Pokyny tajemníka
PT/01/14Použití referenčních vozidel
Příloha k PT/01/14Příloha ke pokynu PT/01/14 – Použití referenčních vozidel

rok 2013

č.Rozhodnutí děkana
RD/15/13Rozhodnutí děkana – Studijní volno pro studenty doktorských studijních programů FAI
RD/14/13Rozhodnutí děkana – Kontrola studijních povinností po zimním semestru v akademickém roce 2013/2014
RD/13/13Rozhodnutí děkana – Parkování v prostorách VTP-ICT
RD/12/13Rozhodnutí děkana – Zápisy do vyšších ročníků studia v doktorském studijním programu pro ak. r. 2013/2014
RD/11/13Rozhodnutí děkana – Stanovení termínu opravných SZZ pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů
RD/10/13Rozhodnutí děkana – Počty uchazečů přijímaných ve 2. kole ke studiu na FAI v navazujícím magisterském studijním programu Inženýrská informatika v akademickém roce 2013/2014
RD/09/13Rozhodnutí děkana – Opravný termín SZZ pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů
RD/08/13Rozhodnutí děkana – Zápisy do dalšího roku studia pro ak. r. 2013/2014 – prezenční studium
RD/07/13Rozhodnutí děkana – Zápisy do dalšího roku studia pro ak. r. 2013/2014 – kombinované studium
RD/06/13Rozhodnutí děkana – Promoce absolventů bakalářských studijních programů
RD/05/13Rozhodnutí děkana – Promoce absolventů navazujících magisterských studijních programů
RD/04/13Rozhodnutí děkana – Udělování prospěchových stipendií pro akademický rok 2013/2014 – prezenční studium
RD/03/13Rozhodnutí děkana – Ukončení bakalářského studijního programu. Přijímání do navazujícího magisterského studijního programu
RD/02/13Rozhodnutí děkana – Ukončení navazujícího magisterského studia v ak. roce 2012/2013
RD/01/08Rozhodnutí děkana
č.Směrnice děkana
SD/12/13-ENDirective on the Publicly Announced Admissions Procedure for International Students of the Engineering Informatics Doctoral Programme in English for the 2014/2015 Academic Year
SD/11/13Úhrady za administrativně správní úkony související s vydáváním dokladů nahrazuje směrnici SD/04/11
SD/10/13_ENGDirective for the Publicly Announced Admissions Procedure for the 2014/2015 Academic Year for the Bachelor´s Degree Study Programme: Engineering Informatics
SD/10/13Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2014/2015 pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika, studijní obor Informační a řídicí technologie, uskutečňovaný v anglickém jazyce
SD/09/13_ENGDirective for the Publicly Announced 1st Round of the Entrance Procedure for the 2014/2015 Academic Year for the Bachelor´s Degree Study Programme: Engineering Informatics
SD/09/13Směrnice k veřejně vyhlášenému 1. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika
SD/08/13Směrnice děkana – Směrnice k veřejně vyhlášenému 2. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika
SD/08/13- ENGSměrnice děkana – Directive on the publicly announced 2nd Round of the Admissions Procedure for the 2013/2014 academic year for the Bachelor’s Degree programme in Engineering Informatics
SD/07/13Směrnice děkana – Směrnice pro 2. kolo veřejně vyhlášeného přijímacího řízení pro doktorský studijní program Inženýrská informatika pro ak. rok 2013/2014
SD/06/13Směrnice děkana – Směrnice pro 2. kolo veřejně vyhlášeného přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika
SD/05/13Směrnice děkana – Pravidla pro vydávání skript
Příloha č. 1 k SD/05/13Směrnice děkana – Pravidla pro vydávání skript
Příloha č. 2 k SD/05/13Směrnice děkana – Pravidla pro vydávání skript
SD/04/13Směrnice Fakulty aplikované informatiky doplňující Studijní a zkušební řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
SD/02/13Webová prezentace Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

rok 2012

č.Rozhodnutí děkana
RD/04/12Promoce absolventů bakalářských studijních programů
RD/03/12Promoce absolventů navazujících magisterských studijních programů
č.Vyhlášky děkana
VD/04/12Ukončení bakalářského studijního programu. Přijímání do navazujícího magisterského studijního programu.
VD/02/12Ukončení navazujícího magisterského studia v ak. roce 2011/2012
č.Směrnice děkana
SD/15/12Directive on the Publicity Announced Admissions Procedure for International Students applying for Admission to the Inrmation and Control, Integrated Systems in Buildings, (Full/time) Master’s Degree Study Programme in English, for the 2013/2014 Academic Year
SD/14/12Directive on the Publicity Announced Admissions Procedure for International Students of the Engineering Informatics Doctoral Programme in English for the 2013/2014 Academic Year
SD/13/12Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 pro doktorský studijní program Inženýrská informatika
SD/12/12Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika
SD/11/12Směrnice k veřejně vyhlášenému 1. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika
SD/10/12Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2013/2014 pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika, studijní obor Informační a řídicí technologie, uskutečňovaný v anglickém jazyce
SD/03/12Směrnice Fakulty aplikované informatiky doplňující Stipendijní řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
SD/02/12Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro doktorský studijní program Inženýrská informatika pro ak. rok 2012/2013
SD/01/12Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2012/2013 pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika

rok 2011

č.Pokyny tajemníka
PT/01/11Administrativní postupy pro zhotovení vizitek
Příloha k PT/01/11Příloha ke pokynu PT/01/11 – Administrativní postupy pro zhotovení vizitek
č.Vyhlášky děkana
VD/12/11Promoce absolventů navazujícího magisterského studijního programu Inženýrská informatika, studijní obor BTSM, kombinovaná forma studia
VD/11/11Kontrola studijních povinností po zimním semestru v akademickém roce 2011/2012
VD/10/11Vyřizování studijních záležitostí
VD/09/11Zápisy do vyšších ročníků studia v doktorském studijním programu pro ak. r. 2011/2012
VD/08/11Opravný termín SZZ pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů
VD/07/11Promoce absolventů bakalářských studijních programů
VD/06/11Promoce absolventů navazujícího magisterského studijního programu Inženýrský informatika
VD/05/11Zápisy do vyšších ročníků pro ak. r. 2011/2012 – kombinované studium
VD/04/11Zápisy do vyšších ročníků pro ak. r. 2011/2012 – prezenční studium
VD/03/11Prospěchová stipendia pro akademický rok 2011/2012
VD/02/11Ukončení bakalářského studia v ak. roce 2010/2011
VD/01/11Ukončení navazujícího magisterského studia v ak. roce 2010/2011
č.Směrnice děkana
SD/13/11Directive on the Publicly Announced Admissions Procedure for International Students for the Doctoral Programme Engineering Informatics Held in English Language for the Academic Year 2012/2013
SD/12/11-ENRegulation for the publicly announced admission procedure for the academic year 2012/2013 for the full-time follow-up Master programme Engineering Informatics, Course in Integrated Systems in Buildings, taught in English
SD/12/11Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013 pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika, studijní obor Integrované systémy v budovách, uskutečňovaný v anglickém jazyce, forma studia prezenční
SD/11/11Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2012/2013 pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika, studijní obor Informační a řídicí technologie, uskutečňovaný v anglickém jazyce
SD/10/11Směrnice k veřejně vyhlášenému 1. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013 pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika
SD/09/11Pravidla pro vypisování bakalářských a diplomových prácí
SD/08/11Směrnice k veřejně vyhlášenému 2. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2011/2012 pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika
SD/07/11Směrnice k veřejně vyhlášenému 2. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2011/2012 pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika, studijní obor Informační a řídicí technologie a studijní obor Bezpečnostní technologie, systémy a management
SD/06/11Směrnice Fakulty aplikované informatiky doplňující Studijní a zkušební řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
SD/04/11Úhrady za administrativně správní úkony související s vydáváním dokladů
SD/03/11Dodatek ke směrnici SD/15/10 (Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2011/2012 pro magisterské studijní programy)
SD/02/11Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2011/2012 pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika, studijní obor Informační technologie v administrativě
SD/01/11Dodatek ke Směrnici SD/11/10 – (Směrnice k veřejně vyhlášenému 1. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2011/2012 pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika)

rok 2010

č.Vyhlášky děkana
VD/15/10Studijní volno pro studenty doktorských studijních programů FAI
VD/14/10Kontrola studijních povinností po zimním semestru v akademickém roce 2010/2011
VD/13/10Výběrové řízení na ředitele vybraných ústavů FAI
VD/12/10Zápisy do vyšších ročníků studia v doktorském studijním programu pro ak. r. 2010/2011
VD/11/10Opravný termín SZZ pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů
VD/10/10Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2010/11
VD/09/10Promoce absolventů bakalářských studijních programů
VD/08/10Promoce absolventů navazujícího magisterského studijního programu Inženýrská informatika
VD/07/10Pravidla pro zápis předmětu Cizí jazyk – angličtina
VD/06/10Prospěchová stipendia pro akademický rok 2010/2011
VD/05/10Zápisy a předzápisy do vyšších ročníků kombinovaného studia pro ak. r. 2010/2011
VD/04/10Zápisy do vyšších ročníků pro ak. r. 2010/2011 – prezenční studium
VD/03/10Vyřizování studijních záležitostí
VD/02/10Ukončení bakalářského studijního programu – Přijímání do navazujícího magisterského studijního programu
VD/01/10Ukončení navazujícího magisterského studia v ak. roce 2009/2010
č.Směrnice děkana
SD/18/10Directive on the Publicly Announced Admissions Procedure for International Students for the Doctoral Programme Engineering Informatics Held in English Language for the Academic Year 2011/2012
SD/17/10Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro doktorský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2011/2012
SD/16/10Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacího řízení pro akademický rok 2011/2012 pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika, studijní obor Integrované systémy v budovách, uskutečňovaný v anglickém jazyce, forma studia prezenční
SD/16/10-ENRegulation for the publicly announced admission procedure for the academic year 2011/2012 for the full-time follow-up Master programme Engineering Informatics, Course in Integrated Systems in Buildings, taught in English
SD/15/10Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2011/2012 pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika
SD/14/10Pravidla použití sociálního fondu na FAI
SD/13/10Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2011/2012 pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika, studijní obor Informační a řídicí technologie, uskutečňovaný v anglickém jazyce
SD/12/10Nahrazena směrnicí SD/06/11 Směrnice Fakulty aplikované informatiky doplňující Studijní a zkušební řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
SD/11/10Směrnice k veřejně vyhlášenému 1. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2011/2012 pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika
SD/10/10Pravidla pro vypisování bakalářských a diplomových prácí pro akad. rok 2010/11
SD/09/10Směrnice k veřejně vyhlášenému 2. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2010/2011 pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika
SD/08/10Směrnice Fakulty aplikované informatiky doplňující Studijní a zkušební řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
SD/07/10Směrnice k veřejně vyhlášenému 2. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2010/2011 pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika
SD/06/10Pokyny pro organizaci, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně
SD/05/10Směrnice o uznávání části studia v zahraničí
SD/04/10Sazebník odměn za vedení studentských prací, účast v komisích, oponentské posudky, odměn za výuku externími pracovníky a další činnosti
SD/03/10Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro doktorský studijní program Inženýrská informatika pro ak. rok 2010/2011
SD/01/10Sazebník odměn za vedení studentských prací, účast v komisích, oponentské posudky, odměn za výuku externími pracovníky a další činnosti

rok 2009

č.Vyhlášky děkana
VD/12/09Studijní volno pro studenty doktorských studijních programů FAI
VD/11/09Kontrola studijních povinností po zimním semestru v ak.r.2009/2010
VD/10/09Prospěchová stipendia na FAI pro ak.r.2009/2010
VD/09/09Opravný termín SZZ pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia
VD/08/09Promoce absolventů bakalářských studijních programů
VD/07/09Promoce absolventů navazujících magisterských studijních programů
VD/06/09Zápisy do vyšších ročníků pro ak. r. 2009/2010 – prezenční studium
VD/05/09Zápisy a předzápisy do vyšších ročníků kombinovaného studia pro ak. r. 2009/2010
VD/04/09Prospěchová stipendia pro akademický rok 2009/2010
VD/03/09Ukončení bakalářského studijního programu – Přijímání do navazujícího magisterského studijního programu
VD/02/09Vyřizování studijních záležitostí
VD/01/09Ukončení navazujícího magisterského studia v ak. roce 2008/2009
č.Směrnice děkana
SD/15/09Directive on the Publicly Announced Admissions Procedure for International Students for the Doctoral Programme Engineering Informatics Held in English Language for the Academic Year 2010/2011
SD/14/09Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2010/2011 pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika, studijní obor Integrované systémy v budovách, uskutečňovaný v anglickém jazyce, forma studia prezenční
SD/14/09_ENGRegulation for the publicly announced admission procedure for the academic year 2010/2011 for the full-time follow-up Master programme Engineering Informatics, Course in Integrated Systems in Buildings, taught in English
SD/13/09Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2010/2011 pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika
SD/12/09Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacího řízení pro akademický rok 2010/2011 pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika, studijní obor Informační a řídicí technologie, uskutečňovaný v anglickém jazyce
SD/12/09_ENGRegulation for the publicly announced admission procedure for the academic year 2010/2011 for the Bachelor programme Engineering Informatics, Course in Information and Control Technologies, taught in English
SD/09/09Hodnocení pedagogických a tvůrčích aktivit
SD/08/09Směrnice k veřejně vyhlášenému 1. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2010/2011 pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika
SD/07/09Směrnice Fakulty aplikované informatiky doplňující Stipendijní řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně – nahrazuje směrnici SD/06/06
SD/06/09Směrnice k veřejně vyhlášenému 2. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika
SD/05/09Pokyny pro organizaci, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek 2008/2009
SD/04/09Směrnice o uznávání části studia v zahraničí v rámci programu LLP/Erasmus
SD/03/09Pravidla, studijní podmínky a povinnosti studenta doktorského studijního programu na FAI UTB ve Zlíně
SD/02/09Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro doktorský studijní program Inženýrská informatika pro ak. rok 2009/2010
SD/01/09Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2009/2010 pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika
č.Rozhodnutí děkana
RD/02/09Rozhodnutí děkana – Změna studijního oboru v rámci bakalářského stupně SP Inženýrská informatika
RD/01/09Rozhodnutí děkana – Bakalářské a diplomové práce pro akad. rok 2009/10

rok 2008

č.Vyhlášky děkana
VD/09/08Kontrola studijních povinností po zimním semestru v akademickém roce 2008/2009
VD/08/08Náhradní termín SZZ pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia
VD/07/08Promoce absolventů bakalářských studijních programů
VD/06/08Promoce absolventů navazujících magisterských studijních programů
VD/05/08Zápisy do vyšších ročníků pro ak. r. 2008/2009 – prezenční studium
VD/04/08Udělování prospěchových stipendií pro akademický rok 2008/2009
VD/03/08Zápisy a předzápisy do vyšších ročníků kombinovaného studia pro ak. r. 2008/2009
VD/02/08Ukončení bakalářského studijního programu – Přijímání do navazujícího magisterského studijního programu
VD/01/08Ukončení navazujícího magisterského studia v ak. roce 2007/2008
č.Rozhodnutí děkana
RD/01/08Rozhodnutí děkana
č.Směrnice děkana
SD/08/08Směrnice pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě aplikované informatiky
SD/07/08 ENGRegulation of the Faculty of Applied Informatics complementing the Study and Examination Rules of Tomas Bata University in Zlín
SD/07/08Směrnice Fakulty aplikované informatiky doplňující Studijní a zkušební řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně – nahrazuje směrnici SD/09/07
SD/06/08Směrnice k veřejně vyhlášenému 1. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika
SD/05/08_ENGDirective on the Publicly Announced Admissions Procedure for International Students for the Doctoral Programme Engineering Informatics for the Academic Year 2009/2010
SD/05/08Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení zahraničních studentů pro doktorský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2009/2010
SD/04/08Směrnice k veřejně vyhlášenému 2. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 pro bakalářské studijní programy
SD/03/08Pokyny pro organizaci, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek 2007/2008
SD/02/08Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2008/2009 pro navazující magisterské studijní programy
SD/01/08Směrnice pro předměty v doktorských studijních programech

rok 2007

č.Vyhlášky
VD/12/07Kontrola studijních povinností za zimní semestr v akademickém roce 2007/2008
VD/11/07Podmíněný zápis do dalšího roku studia pro studenty studující ve 3. a vyšším roce studia
VD/10/07Náhradní termín SZZ pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia
VD/09/07Promoce absolventů bakalářských studijních programů
VD/08/07Pokyny pro organizaci, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek 2006/2007
VD/07/07Předběžné zápisy pro akademický rok 2007/2008
VD/06/07Promoce absolventů navazujících magisterských studijních programů
VD/05/07Zápisy do vyšších ročníků pro ak. r. 2007/2008
VD/04/07Udělování prospěchových stipendií pro akademický rok 2007/2008
VD/03/07Pravidla pro zápis předmětu Cizí jazyk – angličtina v ak. r. 2006/2007
VD/02/07Ukončení bakalářského studia v ak. roce 2006/2007. Přijímání do navazujícího magisterského studijního programu
VD/01/07Ukončení navazujícího magisterského studia v ak. roce 2006/2007
č.Směrnice děkana
Dodatek k SD/08/07Dodatek ke směrnici (SD/08/07) k veřejně vyhlášenému 1. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 pro bakalářské studijní programy
SD/11/07Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro doktorské studijní programy Chemické a procesní inženýrství a Inženýrská informatika pro ak. rok 2008/2009
SD/10/07-ENGDirective on the Publicly Announced Admissions Procedure for International Students for the Doctoral Programmes Chemical and Process Engineering and Engineering Informatics for the Academic Year 2008/09
SD/10/07-CZSměrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení zahraničních studentů pro doktorské studijní programy Chemické a procesní inženýrství a Inženýrská informatika pro ak. rok 2008/2009
SD/09/07Směrnice Fakulty aplikované informatiky doplňující Studijní a zkušební řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně – nahrazena SD/07/08
SD/08/07Směrnice k veřejně vyhlášenému 1. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 pro bakalářské studijní programy
SD/07/07Směrnice děkana upravující vydávání skript
SD/06/07Směrnice děkana – Sazebník odměn za vedení studentských prací, účast v komisích a oponentské posudky, odměn za výuku externími pracovníky
SD/05/07Směrnice k veřejně vyhlášenému 2. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 pro bakalářské studijní programy
SD/04/07Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení zahraničních studentů pro doktorský studijní program Inženýrská informatika pro ak. rok 2007/2008
SD/03/07Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro doktorský studijní program Inženýrská informatika pro ak. rok 2007/2008
SD/02/07nahrazena směrnicí SD/07/07
SD/01/07-ENGAdmissions Procedure for International Students applying for admission to Full-time and Combined Forms of Doctoral Study in the 2007/2008 Academic Year – Study Program P 2807 Chemical and Process Engineering – Study Course 2612V045 Technical Cybernetics
SD/01/07-CZSměrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení zahraničních studentů pro doktorský studijní program P 2807 Chemické a procesní inženýrství pro ak. rok 2007/2008
č.Směrnice tajemníka FAI
ST/01/07Směrnice tajemníka o zásadách provozu referentských vozidel FAI

rok 2006

č.Vyhlášky děkana
VD/18/06Vyhláška děkana – Kontrola studijních povinností za zimní semestr v akademickém roce 2006/2007
VD/17/06Vyhláška děkana – Podmínky pro přihlášení na náhradní termín SZZ pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia
VD/16/06Vyhláška děkana – Náhradní termín SZZ pro studenty navazujícího magisterského studia
VD/15/06Vyhláška děkana – Náhradní termín SZZ
VD/14/06Vyhláška děkana – Promoce bakalářských studijních programů
VD/13/06Vyhláška děkana – Promoce navazujících magisterských studijních programů
VD/12/06Vyhláška děkana – Předběžné zápisy pro akademický rok 2006/2007
VD/11/06Vyhláška děkana – Zápisy a zahájení akademického roku 2006/2007 FAI
VD/10/06Vyhláška děkana – Vyřizování studijních záležitostí
VD/09/06Vyhláška děkana – Ukončení bakalářského studijního programu, přijímání do navazujícího magisterského studijního programu
VPD/08/06Vyhláška pověřeného děkana – Vyhlášení děkanského volna
VPD/07/06Vyhláška pověřeného děkana – Vyhlášení děkanského volna
VPD/06/06Vyhláška pověřeného děkana – Ukončení magisterského a navazujícího magisterského studia ak. r. 2005/2006
VPD/05/06Vyhláška pověřeného děkana – Zadání bakalářských a diplomových prací v ak. roce 2005/2006
VPD/04/06Vyhláška pověřeného děkana – Úhrada za vydání druhopisů – (při ztrátě průkazu totožnosti tj. indexu nebo čipové karty)
VPD/03/06Vyhláška pověřeného děkana – Zanechání studia
VPD/02/06Vyhláška pověřeného děkana – Kontrola studijních povinnosti za zimní semestr ak. r. 2005/2006
VPD/01/06Vyhláška pověřeného děkana – Převod studentů z FT UTB na FAI UTB
č.Směrnice děkana
SD/15/06nahrazena směrnicí SD/14/10
SD/14/06-ENGnahrazena směrnicí SD/01/07-ENG
SD/14/06-CZnahrazena směrnicí SD/01/07-CZ
SD/13/06Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro doktorský studijní program P 2807 Chemické a procesní inženýrství pro ak. rok 2007/2008
SD/12/06Směrnice pro zřízení funkce konzultanta v doktorském studijním programu
SD/11/06Směrnice děkana – Sazebník odměn za vedení studentských prací, účast v komisích a oponentské posudky,odměn za výuku externími pracovníky
SD/10/06Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2007/2008 pro navazující magisterské studijní programy
SD/09/06Směrnice k veřejně vyhlášenému 1. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 pro bakalářské studijní programy
Dodatek k SD/09/06Dodatek ke směrnici (SD/09/06) k veřejně vyhlášenému 1. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 pro bakalářské studijní programy
SD/08/06Směrnice děkana – Sazebník odměn za vedení studentských prací, účast v komisích a oponentské posudky,odměn za výuku externími pracovníky
SD/07/06Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2006/2007 zahraničních studentů pro doktorský studijní program
SD/06/06Směrnice Fakulty aplikované informatiky doplňující Stipendijní řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
SD/05/06Směrnice Fakulty aplikované informatiky doplňující Studijní a zkušební řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
SD/04/06Směrnice děkana FAI pro přijímání uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část nebo studují jiný studijní program na vysoké škole v ČR nebo v zahraničí
SD/03/06Směrnice pro organizaci, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek 2005/2006
SD/02/06Jednací řád oborové rady v doktorském studiu Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně
SD/01/06Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2006/2007 pro navazující magisterské studijní programy
č.Rozhodnutí děkana
RPD/04/06Rozhodnutí pověřeného děkana – Jmenování do komisí pro SZZ
RPD/03/06Rozhodnutí pověřeného děkana – Habilitační řízení
RPD/02/06Rozhodnutí pověřeného děkana – Oborové rady
RPD/01/06Rozhodnutí pověřeného děkana – Vnitřní předpisy FAI

Fakulty a součásti

Zavřít