Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vnitřní normy FAI

Rozhodnutí děkana

č.Rozhodnutí děkana
RD/04/21Udělení mimořádného stipendia za vynikající studijní výsledky v prvním semestru bakalářského studia
RD/03/21Kontrola studijních povinností po zimním semestru v akademickém roce 2020/2021
RD/02/21
         
RD/02/21-EN
Dočasné omezení a organizace výuky v letním semestru akademického roku 2020/2021 na Fakultě aplikované informatiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Temporary Suspension and Organization of Teaching in the Summer Semester of the Academic Year 2020/21 at the Faculty of Applied Informatics, Tomas Bata University in Zlín
RD/29/20
RD/29/20-EN
Výše prospěchových a mimořádných stipendií pro akademický rok 2020/2021 na FAI
Amount of Merit and Extraordinary Scholarships for the Academic Year 2020/2021 at FAI
RD/27/20Promoce absolventů bakalářských a magisterských studijních programů v ak. roce 2019/20
RD/26/20Časový plán agendy spojené s bakalářskými a diplomovými pracemi pro akademický rok 2020/2021
RD/23/20_ENGPresence of a Ph.D. student at the State Ph.D. Examinations via a remote electronic connection -(online access)
RD/23/20Přítomnost studenta doktorského studijního programu u státní doktorské zkoušky prostřednictvím vzdáleného elektronického připojení (on-line přístup)
RD/22/20Otevřené studijní programy/obory a počty uchazečů přijímaných ve 2. kole ke studiu na FAI v bakalářských a magisterských studijních
programech na Fakultě aplikované informatiky v akademickém roce 2020/21
RD/21/20Minimální celkový rozsah pedagogických činností akademického pracovníka pro akademický rok 2020/2021
RD/20/20Opravný termín SZZ pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů
RD/19/20Ukončení navazujícího magisterského stupně studia v ak. roce 2019/20
RD/18/20Ukončení bakalářského studijního programu v ak. roce 2019/20, přijímání do navazujícího magisterského studijního programu
RD/17/20Aktualizace časového plánu výuky a akcí spojených s výukou na FAI UTB ve Zlíně v letním semestru akademického roku 2019/20
RD/17/20-ENUpdated schedule of teaching and events related to teaching at the FAI TBU in Zlín in the summer semester of the academic year 2019/20
RD/16/20Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2020/2021 a zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2020/2021
RD/15/20Časový plán výuky a akcí spojených s výukou na FAI UTB ve Zlíně pro akademický rok 2020/2021
RD/15/20-ENTuition and Events connected with Tuition Timetable at FAI TBU in Zlín for the 2020/2021 Academic Year
RD/14/20Počty přijímaných studentů do prvních ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2020/2021
RD/05/20Rozhodnutí děkana – Vyhlášení děkanského volna
RD/04/20Rozhodnutí děkana – Ukončení navazujícího magisterského stupně studia v ak. roce 2019/20
RD/03/20Rozhodnutí děkana – Ukončení bakalářského studijního programu v ak. roce 2019/20, přijímání do navazujícího magisterského studijního programu
RD/02/20_EN
Dean´s Decree Supplementing SD/08/19 – Directive on a Publicly Announced Admissions Procedure for Students Applying for Admission to the Bachelor’s Degree Programmes Taught in English
RD/01/20_ENDean´s Decree – Constants for determining the Amount of the Scholarship in the Ph.D. Degree Studies Programs
RD/01/20Rozhodnutí děkana – Koeficienty pro stanovení výše stipendia v doktorském studijním programu
RD/13/19Rozhodnutí děkana – Časový plán agendy spojené s bakalářskými a diplomovými pracemi pro akademický rok 2019/2020
RD/07/19Rozhodnutí děkana – Prospěchová stipendia pro studenty prezenční formy studia
RD/06/19Rozhodnutí děkana – Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2019/2020 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2019/2020
RD/04/19Rozhodnutí děkana – Časový plán výuky a akcí spojených s výukou na FAI UTB ve Zlíně pro akademický rok 2019/2020
RD/21/18Nahrazeno RD/01/20 – Rozhodnutí děkana – Koeficienty pro stanovení výše stipendia v doktorském studijním programu
RD/02/18Rozhodnutí děkana – Zkoušení v budově U51
RD/17/17Postup při žádosti o odložení zveřejnění kvalifikační práce
RD/15/16Rozhodnutí děkana – Postup při klasifikaci studenta
RD/12/16Rozhodnutí děkana – Udělení mimořádného stipendia za vynikající studijní výsledky v prvním semestru bakalářského studia
RD/04/15Rozhodnutí děkana – Parkování v prostorách VTP-ICT
RD/04/15-př.č.1Rozhodnutí děkana – Parkování v prostorách VTP-ICT – příloha č.1

Fakulty a součásti

Zavřít