UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Vnitřní normy FAI

Rozhodnutí děkana

ROZHODNUTÍ DĚKANA
RD/12/19Rozhodnutí děkana – Opravný termín SZZ pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů
RD/11/19Rozhodnutí děkana – Otevřené obory a počty uchazečů přijímaných ve 2. kole ke studiu na FAI v bakalářském a magisterském studijním programu Inženýrská informatika v akademickém roce 2019/2020
RD/10/19Rozhodnutí děkana – Promoce absolventů magisterských studijních programů v ak. roce 2018/2019
RD/09/19Rozhodnutí děkana – Promoce absolventů bakalářských studijních programů v ak. roce 2018/2019
RD/08/19Rozhodnutí děkana – Počty přijímaných studentů do prvních ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2019/2020
RD/07/19Rozhodnutí děkana – Prospěchová stipendia pro studenty prezenční formy studia
RD/06/19Rozhodnutí děkana – Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2019/2020 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2019/2020
RD/05/19Rozhodnutí děkana – Vyhlášení děkanského volna
RD/04/19Rozhodnutí děkana – Časový plán výuky a akcí spojených s výukou na FAI UTB ve Zlíně pro akademický rok 2019/2020
RD/02/19Rozhodnutí děkana – Ukončení navazujícího magisterského stupně studia v ak. roce 2018/19
RD/01/19Rozhodnutí děkana – Ukončení bakalářského studijního programu v ak. roce 2018/19, přijímání do navazujícího magisterského studijního programu
RD/22/18Rozhodnutí děkana – Kontrola studijních povinností po zimním semestru v akademickém roce 2018/2019
RD/21/18Rozhodnutí děkana – Koeficienty pro stanovení výše stipendia v doktorském studijním programu
RD/20/18Rozhodnutí děkana – Časový plán agendy spojené s bakalářskými a diplomovými pracemi pro akademický rok 2018/2019
RD/19/18Rozhodnutí děkana – Časový plán výuky a akcí spojených s výukou na FAI UTB ve Zlíně pro akademický rok 2018/2019
RD/06/18Rozhodnutí děkana – Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2018/2019 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2018/2019
RD/02/18Rozhodnutí děkana – Zkoušení v budově U51
RD/17/17Postup při žádosti o odložení zveřejnění kvalifikační práce
RD/15/16Rozhodnutí děkana – Postup při klasifikaci studenta
RD/12/16Rozhodnutí děkana – Udělení mimořádného stipendia za vynikající studijní výsledky v prvním semestru bakalářského studia
RD/04/15Rozhodnutí děkana – Parkování v prostorách VTP-ICT
RD/04/15-př.č.1Rozhodnutí děkana – Parkování v prostorách VTP-ICT – příloha č.1
Zavřít

Fakulty a součásti