UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Vnitřní normy FAI

Směrnice děkana

SMĚRNICE DĚKANA
SD/05/19Úhrady za administrativně správní úkony související s vydáváním dokladů

Příloha – Směrnice SD/05/19 – příloha

SD/04/19Pravidla pro vydávání skript, monografií a dalších publikací (včetně příloh)
SD/03/19Webová prezentace Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
SD/02/19Dodatek k SD/05/18 – Směrnice děkana k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2019/2020

Příloha – Směrnice SD/05/18 ve znění dodatku č. SD/02/19

SD/01/19Dodatek k SD/04/18 – Směrnice děkana k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2019/2020

Příloha – Směrnice SD/04/18 ve znění dodatku č. SD/01/19

SD/06/18-ENRules for the Granting of an Extraordinary Scholarship to Foreign Students Studying in the Bachelor’s and Master’s Degree Studies Programmes in English at the Faculty of Applied Informatics
SD/06/18Pravidla pro přiznání mimořádného stipendia pro zahraniční studenty studující v prezenčních bakalářských a magisterských studijních programech uskutečňovaných v anglickém jazyce na Fakultě aplikované informatiky
SD/05/18Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2019/2020
SD/04/18Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2019/2020
SD/03/18Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro doktorské studijní programy uskutečňované v českém jazyce na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
SD/02/18Pravidla pro studentskou grantovou soutěž na Fakultě aplikované informatiky
SD/01/18Pokyny pro organizaci, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně
SD/14/17Pravidla pro odměňování zaměstnanců Fakulty aplikované informatiky za výuku v anglickém jazyce
SD/13/17-ENDirective on the Publicly Announced Admissions Procedure for Doctoral Programmes taught in English Language, Accredited at Faculty of Applied Informatics, Tomas Bata University in Zlin
SD/12/17-ENDirective on the Publicly Announced Admissions Procedure for the full-time, follow-up, Master´s Degree Studies Program in Engineering Informatics; taught in English
SD/11/17-ENDirective on the Publicly Announced Admissions Procedure for the Bachelor’s Degree program in Engineering Informatics taught in English
SD/10/17Jednací řád oborové rady pro doktorské studijní programy Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně
SD/09/17-ENDean’s Directive Supplementing the Rules Governing Studies in the Ph.D. Degree Studies Programs at the Faculty of Applied Informatics
SD/09/17Směrnice děkana doplňující pravidla průběhu studia v doktorských studijních programech na Fakultě aplikované informatiky
SD/08/17Směrnice Fakulty aplikované informatiky doplňující Stipendijní řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
SD/10/16Statut fakultní školy Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
SD/03/16Směrnice děkana – Pravidla pro vydávání skript
SD/09/15Sazebník odměn za vedení studentských prací, účast v komisích, oponentské posudky, výuku externími pracovníky a další činnosti
SD/08/15Pravidla pro vypisování bakalářských a diplomových prácí
SD/02/15Mobility studentů Fakulty aplikované informatiky do zahraničí
SD/02/15-ENFaculty of Applied Informatics´ Students´ Mobility Abroad
SD/02/15pr-ENFaculty of Applied Informatics´ Students´ Mobility Abroad – Appendix No 1
SD/11/14-ENInstructions for the Organisation, Course and Evaluation of the State Final Exams at the Faculty of Applied Informatics, TBU
SD/05/14Hodnocení pedagogických a tvůrčích aktivit
Příloha k
SD/05/14
Příloha ke směrnici SD/05/14 – Hodnocení pedagogických a tvůrčích aktivit
SD/01/13Přidělování přístupových práv do objektu VTP-ICT Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín
SD/16/12Provozní řád serverovny objektu VTP-ICT Nad Stráněmi 5656
příloha č. 1 – Protokol o školení příloha č. 2 – Kontakty
SD/09/12Provozní řád pro objekt VTP – ICT, Nad Stráněmi 5656, Zlín
SD/07/12Kariérní řád Centra bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií
Příloha č. 1 SD/07/12Příloha č. 1 ke SD/07/12 – Kariérní řád Centra bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií
Příloha č. 2 SD/07/12Příloha č. 2 ke SD/07/12 – Kariérní řád Centra bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií
Příloha č. 3 ke SD/07/12Příloha č. 3 ke SD/07/12 – Kariérní řád Centra bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií
SD/02/10Administrativní postupy přípravy projektů
Příloha k SD/02/10Příloha ke směrnici SD/02/10 – Administrativní postupy přípravy projektů
SD/10/09Směrnice pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě aplikované informatiky
SD/10/09_ENGRegulation for the habilitation and appointment procedures at the Faculty of Applied Informatics
Zavřít

Fakulty a součásti