Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vnitřní normy FAI

Směrnice děkana

č.Směrnice děkana
SD/02/22

SD/02/22-EN

Zvláštní podmínky pro přijetí ke studiu k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářské a magisterské studijní programy realizované na Fakultě aplikované informatiky pro akademický rok 2022/2023

Specific Admission Conditions within Publicly Announced Admission Procedure for Bachelor´s and Master’s Degree Programmes on the Faculty of Applied Informatics in Academic Year 2022/2023

SD/01/22Pravidla pro stanovení výše osobního příplatku a mimořádných finančních odměn na FAI
SD/05/21Sazebník odměn za činnosti realizované na FAI hrazené formou DPP nebo DPČ
SD/04/21Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro magisterské studijní programy realizované na Fakultě aplikované informatiky pro akademický rok 2022/2023
SD/03/21Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářské studijní programy realizované na Fakultě aplikované informatiky pro akademický rok 2022/2023
SD/02/21Hodnocení a řízení rozvoje pedagogických, tvůrčích, řídicích a dalších činností akademickýách a vědeckých pracovníků FAIVerze docx
SD/01/21Předkládání a správa projektů na FAI
Příloha č.1 – Návrhový list projektu Editovatelná verze – WORD
Příloha č.2 – Vývojový diagram procesu předkládání projektů Verze pro tisk
SD/12/20Kariérní řád Centra bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií
SD/12/20 ENCEBIA-Tech Career Code
SD/11/20Statut regionálního výzkumného centra CEBIA-Tech
SD/11/20 ENStatutes of CEBIA-Tech Regional Research Centre
SD/10/20Pokyny pro zadávání bakalářských a diplomových prací, organizaci, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně
SD/09/20Směrnice děkana Fakulty aplikované informatiky doplňující Stipendijní řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
SD/06/20Sazebník odměn za vedení studentských prací, účast v komisích, oponentské posudky, výuku externími pracovníky a další činnosti
SD/05/20Směrnice pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě aplikované informatiky
SD/04/20Směrnice děkana pro přijímání uchazečů do studijních programů na Fakultě aplikované informatiky, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část na jiné vysoké škole v ČR nebo v zahraničí nebo studují (studovali) v jiném studijním programu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
SD/02/20Directive on a Publicly Announced Admissions Procedure for Doctoral Programmes Taught in the English Language, Accredited at the Faculty of Applied Informatics, Tomas Bata University in Zlín
SD/01/20Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro doktorské studijní programy uskutečňované v českém jazyce na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
SD/09/19Directive on a Publicly Announced Admissions Procedure for Students Applying for Admission to the Master´s Degree Programmes Taught in English
SD/08/19Directive on a Publicly Announced Admissions Procedure for Students Applying for Admission to the Bachelor’s Degree Programmes Taught in English
SD/06/19Pravidla pro vypisování bakalářských a diplomových prací a vedení disertačních prací
SD/05/19Úhrady za administrativně správní úkony související s vydáváním dokladů
Příloha – Směrnice SD/05/19 – příloha
SD/04/19Pravidla pro vydávání skript, monografií a dalších publikací (včetně příloh)
SD/03/19Webová prezentace Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
SD/06/18-ENRules for the Granting of an Extraordinary Scholarship to Foreign Students Studying in the Bachelor’s and Master’s Degree Studies Programmes in English at the Faculty of Applied Informatics
SD/06/18Pravidla pro přiznání mimořádného stipendia pro zahraniční studenty studující v prezenčních bakalářských a magisterských studijních programech uskutečňovaných v anglickém jazyce na Fakultě aplikované informatiky
SD/02/18Pravidla pro studentskou grantovou soutěž na Fakultě aplikované informatiky
SD/01/18Pokyny pro organizaci, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně
SD/14/17Pravidla pro odměňování zaměstnanců Fakulty aplikované informatiky za výuku v anglickém jazyce
SD/13/17-ENDirective on the Publicly Announced Admissions Procedure for Doctoral Programmes taught in English Language, Accredited at Faculty of Applied Informatics, Tomas Bata University in Zlin
SD/10/17Jednací řád oborové rady pro doktorské studijní programy Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně
SD/09/17-ENDean’s Directive Supplementing the Rules Governing Studies in the Ph.D. Degree Studies Programs at the Faculty of Applied Informatics
SD/09/17Směrnice děkana doplňující pravidla průběhu studia v doktorských studijních programech na Fakultě aplikované informatiky
SD/08/17Byla nahrazena směrnicí SD/07/19 – Směrnice Fakulty aplikované informatiky doplňující Stipendijní řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
SD/10/16Statut fakultní školy Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
SD/03/16Směrnice děkana – Pravidla pro vydávání skript
SD/09/15Sazebník odměn za vedení studentských prací, účast v komisích, oponentské posudky, výuku externími pracovníky a další činnosti
SD/02/15Mobility studentů Fakulty aplikované informatiky do zahraničí
SD/02/15-ENFaculty of Applied Informatics´ Students´ Mobility Abroad
SD/02/15pr-ENFaculty of Applied Informatics´ Students´ Mobility Abroad – Appendix No 1
SD/11/14-ENInstructions for the Organisation, Course and Evaluation of the State Final Exams at the Faculty of Applied Informatics, TBU
SD/05/14Hodnocení pedagogických a tvůrčích aktivit
Příloha k
SD/05/14
Příloha ke směrnici SD/05/14 – Hodnocení pedagogických a tvůrčích aktivit
SD/01/13Přidělování přístupových práv do objektu VTP-ICT Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín
SD/16/12Provozní řád serverovny objektu VTP-ICT Nad Stráněmi 5656
příloha č. 1 – Protokol o školení příloha č. 2 – Kontakty
SD/09/12Provozní řád pro objekt VTP – ICT, Nad Stráněmi 5656, Zlín
SD/07/12Kariérní řád Centra bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií
Příloha č. 1 SD/07/12Příloha č. 1 ke SD/07/12 – Kariérní řád Centra bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií
Příloha č. 2 SD/07/12Příloha č. 2 ke SD/07/12 – Kariérní řád Centra bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií
Příloha č. 3 ke SD/07/12Příloha č. 3 ke SD/07/12 – Kariérní řád Centra bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií
SD/02/10Administrativní postupy přípravy projektů
Příloha k SD/02/10Příloha ke směrnici SD/02/10 – Administrativní postupy přípravy projektů
SD/10/09Směrnice pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě aplikované informatiky
SD/10/09_ENGRegulation for the habilitation and appointment procedures at the Faculty of Applied Informatics

Fakulty a součásti

Zavřít