Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vnitřní normy FAI

Směrnice děkana

Rok 2024

Směrnice děkana SD/02/24 – nahrazuje Směrnici SD/03/22
Sazebník odměn za činnosti realizované na FAI hrazené formou DPP nebo DPČ

Směrnice děkana SD/01/24
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro magisterský studijní program Učitelství informatiky pro základní a střední školy realizovaný na Fakultě aplikované informatiky pro akademický rok 2024/2025

Rok 2023

Směrnice děkana SD/09/23 – nahrazuje Směrnici SD/05/19
Úhrady za administrativně správní úkony související s vydáváním dokladů

Směrnice děkana SD/08/23
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro magisterské studijní programy realizované na Fakultě aplikované informatiky pro akademický rok 2024/2025

Směrnice děkana SD/07/23
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářské studijní programy realizované na Fakultě aplikované informatiky pro akademický rok 2024/2025

Směrnice děkana SD/06/23
Podpora postdoktorských pozic na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskutečňovaná v rámci programu „Creativity, Inteligence & Talent pro Zlínský kraj“

Směrnice děkana SD/05/23 – nahrazuje Směrnici SD/02/22
Zvláštní podmínky pro přijetí ke studiu k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářské a magisterské studijní programy realizované na Fakultě aplikované informatiky

Směrnice děkana SD/04/23 – Dean’s Directive SD/04/23 – nahrazuje Směrnici SD/07/22
Směrnice děkana doplňující pravidla průběhu studia v doktorských studijních programech na Fakultě aplikované informatikyDean’s Directive Supplementing the Rules Governing Studies in the Ph.D. Degree Studies Programs at the Faculty of Applied Informatics

Směrnice děkana SD/03/23 – nahrazuje Směrnici SD/02/21
Hodnocení a řízení rozvoje pedagogických, tvůrčích, řídicích a dalších činností akademických a vědeckých pracovníků FAI

Směrnice děkana SD/02/23 – nahrazuje Směrnici SD/02/22
Pravidla pro stanovení výše osobního příplatku a mimořádných finančních odměn na FAI

Směrnice děkana SD/01/23 – nahrazuje Směrnici SD/05/20
Směrnice pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě aplikované informatiky

Rok 2022

Směrnice děkana SD/09/22 – nahrazuje Směrnici SD/10/17
Jednací řád oborové rady pro doktorské studijní programy Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně

Směrnice děkana SD/08/22 – Dean’s Directive SD/08/22 – nahrazuje Směrnici SD/09/20
Směrnice děkana Fakulty aplikované informatiky doplňující Stipendijní řád Univerzity Tomáše Bati ve ZlíněDean’s Directive, Faculty of Applied Informatics, Supplementing of the Scholarship Rules, Tomas Bata University in Zlín

Směrnice děkana SD/06/22 – nahrazuje Směrnici SD/02/18
Pravidla pro studentskou grantovou soutěž na Fakultě aplikované informatiky

Rok 2021

Směrnice děkana SD/01/21
Předkládání a správa projektů na FAI
Příloha č.1 – Návrhový list projektu Verze Word
Příloha č.2 – Vývojový diagram procesu předkládání projektů Verze PDF

Rok 2020

Směrnice děkana SD/12/20 – Dean’s Directive SD/12/20
CEBIA-Tech Career Code

Směrnice děkana SD/11/20 – Dean’s Directive SD/11/20
Statut regionálního výzkumného centra CEBIA-TechStatutes of CEBIA-Tech Regional Research Centre

Směrnice děkana SD/10/20 – nahrazuje Směrnici SD/01/18
Pokyny pro zadávání bakalářských a diplomových prací, organizaci, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně

Směrnice děkana SD/06/20 – nahrazuje Směrnici SD/09/15
Sazebník odměn za vedení studentských prací, účast v komisích, oponentské posudky, výuku externími pracovníky a další činnosti

Směrnice děkana SD/04/20 – nahrazuje Směrnici SD/04/06
Směrnice děkana pro přijímání uchazečů do studijních programů na Fakultě aplikované informatiky, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část na jiné vysoké škole v ČR nebo v zahraničí nebo studují (studovali) v jiném studijním programu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

Směrnice děkana SD/02/20 – Dean’s Directive SD/02/20 – nahrazuje Směrnici SD/13/17
Directive on a Publicly Announced Admissions Procedure for Doctoral Programmes Taught in the English Language, Accredited at the Faculty of Applied Informatics, Tomas Bata University in Zlín

Směrnice děkana SD/01/20 – nahrazuje Směrnici SD/03/18
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro doktorské studijní programy uskutečňované v českém jazyce na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Rok 2019

Směrnice děkana SD/09/19 – Dean’s Directive SD/09/19 – nahrazuje Směrnici SD/12/17
Directive on a Publicly Announced Admissions Procedure for Students Applying for Admission to the Master´s Degree Programmes Taught in English

Směrnice děkana SD/08/19 – Dean’s Directive SD/08/19 – nahrazuje Směrnici SD/11/17
Directive on a Publicly Announced Admissions Procedure for Students Applying for Admission to the Bachelor’s Degree Programmes Taught in English

Směrnice děkana SD/07/19 – nahrazuje Směrnici SD/08/17
Směrnice Fakulty aplikované informatiky doplňující Stipendijní řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Směrnice děkana SD/06/19 – nahrazuje Směrnici SD/08/15
Pravidla pro vypisování bakalářských a diplomových prací a vedení disertačních prací

Směrnice děkana SD/04/19 – nahrazuje Směrnici SD/03/16
Pravidla pro vydávání skript, monografií a dalších publikací (včetně příloh)

Směrnice děkana SD/03/19 – nahrazuje Směrnici SD/04/14
Webová prezentace Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Rok 2018

Směrnice děkana SD/06/18 – Dean’s Directive SD/06/18 – nahrazuje Směrnici SD/15/17
Pravidla pro přiznání mimořádného stipendia pro zahraniční studenty studující v prezenčních bakalářských a magisterských studijních programech uskutečňovaných v anglickém jazyce na Fakultě aplikované informatikyRules for the Granting of an Extraordinary Scholarship to Foreign Students Studying in the Bachelor’s and Master’s Degree Studies Programmes in English at the Faculty of Applied Informatics

Rok 2017

Směrnice děkana SD/14/17
Pravidla pro odměňování zaměstnanců Fakulty aplikované informatiky za výuku v anglickém jazyce

Rok 2016

Směrnice děkana SD/10/16
Statut fakultní školy Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Rok 2015

Směrnice děkana SD/02/15 – Dean’s Directive SD/02/15 – nahrazuje Směrnici SD/04/09
Mobility studentů Fakulty aplikované informatiky do zahraničíFaculty of Applied Informatics´ Students´ Mobility Abroad
Faculty of Applied Informatics´ Students´ Mobility Abroad – Appendix No 1

Rok 2014

Směrnice děkana SD/11/14 – Dean’s Directive SD/11/14 – nahrazuje Směrnici SD/06/10
Instructions for the Organisation, Course and Evaluation of the State Final Exams at the Faculty of Applied Informatics, TBU

Směrnice děkana SD/05/14
Hodnocení pedagogických a tvůrčích aktivit
Příloha k SD/05/14Hodnocení pedagogických a tvůrčích aktivit

Rok 2013

Směrnice děkana SD/01/13
Přidělování přístupových práv do objektu VTP-ICT Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín

Rok 2012

Směrnice děkana SD/16/12
Provozní řád serverovny objektu VTP-ICT Nad Stráněmi 5656
příloha č. 1 – Protokol o školení
příloha č. 2 – KontaktySD/09/12Provozní řád pro objekt VTP – ICT, Nad Stráněmi 5656, Zlín

Směrnice děkana SD/07/12
Kariérní řád Centra bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií
Příloha č. 1 Kariérní řád Centra bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií
Příloha č. 2 Kariérní řád Centra bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií
Příloha č. 3 Kariérní řád Centra bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií

Rok 2010

Směrnice děkana SD/02/10
Administrativní postupy přípravy projektů
Příloha ke směrnici – Administrativní postupy přípravy projektů

Fakulty a součásti

Zavřít