UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

Zde budou postupně zveřejněny materiály a termíny týkající se SZZ.

  • Organizační pokyny pro odevzdání BP/DP a podávání přihlášek ke SZZ
  • Termíny SZZ 2020 na FAI a odevzdání BP/DP na jednotlivých ústavech a oborech
  • Formulář Přihláška ke Státní závěrečné zkoušce
  • Okruhy témat ke SZZokruhy pro loňský ak. rok 2018/19!
  • Složení komisí SZZ a rozpis studentů na SZZ
  • Informace k nahrávání prezentací
  • Ocenění studenti
Zavřít

Fakulty a součásti