UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Státní závěrečné zkoušky

Pokyny

Tyto stránky jsou zaměřeny pro studenty v posledních ročnících, tj. ve třetích ročnících bakalářského studia a druhých ročnících magisterského studia.

Státní závěrečné zkoušky (SZZ) se na FAI konají v červnu, pro akademický rok 2018/19 je to tedy červen 2019.

Důležité upozornění:
Termín SZZ v září 2019 je pouze termín opravný pro studenty, kteří neuspěli u SZZ v červnu! Ostatní studenti mohou konat SZZ až v červnu 2020!

UPOZORNĚNÍ: Pro emailovou komunikaci se studenty se od akademického roku 2017/18 výhradně školních emailových adres ve tvaru uzivatel@utb.cz, kde uživatelské jméno a heslo je totožné s přihlašováním do IS/STAG. Návod na přesměrování emailů na soukromé adresy je ZDE.

Dle vysokoškolského zákona platí, že „každá práce, u které proběhla obhajoba, bude zveřejněna„. Je důležité, aby na toto bral zřetel vedoucí práce a především student, který práci vypracovává. Po obhajobě není možno žádat, aby z jakýchkoliv důvodů práce nebyla zveřejněna!

Postup při žádosti o odložení zveřejnění je popsán v Rozhodnutí děkana RD/17/17 – Postup při žádosti o odložení zveřejnění kvalifikační práce.

Důležité informace k ukončení studia naleznete v Rozhodnutích děkana:
– Bc. studium: RD/01/19 – Ukončení bakalářského studijního programu v ak. roce 2018/19, přijímání do navazujícího magisterského studijního programu
– Mgr. studium: RD 02/19– Ukončení navazujícího magisterského stupně studia v ak. roce 2018/19

Zde jsou jednotlivé sekce:

Bakalářské a Diplomové práce (BP/DP)

Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

Opravný termín SZZ

Více k průběhu a hodnocení Státních závěrečných zkoušek naleznete v Směrnici děkana SD/01/18 – Pokyny pro organizaci, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně

V případě dotazů kontaktujte proděkana pro bakalářské a magisterské studium doc. Ing. Jiřího Vojtěška, Ph.D. – vojtesek@utb.cz.

Zavřít

Fakulty a součásti