Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Státní závěrečné zkoušky

Pokyny

Tyto stránky jsou zaměřeny pro studenty v posledních ročnících, tj. ve třetích ročnících bakalářského studia a druhých ročnících magisterského studia.

Státní závěrečné zkoušky (SZZ) se na FAI konají v červnu, pro akademický rok 2020/21 je to tedy červen 2021.
Zde jsou jednotlivé sekce:

Bakalářské a Diplomové práce (BP/DP)

Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

Opravný termín SZZ

Více k průběhu a hodnocení Státních závěrečných zkoušek naleznete v Směrnici děkana SD/01/18 – Pokyny pro organizaci, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně

V případě dotazů kontaktujte proděkana pro bakalářské a magisterské studium doc. Ing. Jiřího Vojtěška, Ph.D. – vojtesek@utb.cz.

Fakulty a součásti

Zavřít