UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Nabídka práce, stáží a praxe

Nabídky pro nadané a aktivní studenty

Pro studenty studující v bakalářských a magisterských studijních programech, mající zájem o nadstandardní aktivity, nabízí FAI UTB ve Zlíně možnosti, v rámci nichž studenti mohou získávat nové informace, rozvíjet talent a prohlubovat své tvůrčí schopnosti. Nabídka je určena studentům, kteří si v řádných termínech plní své studijní povinnosti.

Zavřít

Fakulty a součásti