Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Praktické odkazy

Informace pro studenty

Zde jsou zveřejněny informace pro studenty Fakulty aplikované informatiky.

S platností od pondělí 21. 9. 2020 platí:

  • Výuka je omezena na maximální počet 50-ti osob na rozvrhové akci.
  • V platnosti zůstává rozvrh pro prezenční i kombinovanou formu studia, zatím není plánovaná změna rozvrhu.
  • V případě rozvrhových akcí s počtem studentů větším jak 50 bude probíhat výuka on-line v rozvrhovaný čas na rozvrhované místnosti a bude vysílána on-line přes MS Teams. Zároveň bude umožněna přítomnost studentů v posluchárně/učebně do maximálního počtu 50-ti osob včetně vyučujícího. Studenti si mohou rezervovat místo pomocí Moodle.
  • Přednášky se budou nahrávat a nahrávka bude poskytnuta studentům k pozdějšímu shlédnutí.
  • Je možné také rozvrhovou akci rozdělit na dvě skupiny, které se budou učit buď v jiný čas nebo v režimu sudý/lichý týden.
  • O způsobu výuky budou informovat vyučující popř. garanti předmětů.
  • Všechny osoby musí ve vnitřních prostorách používat ochranný prostředek dýchacích cest a to během výuku a to včetně vyučujících.
  • Všechny osoby jsou povinny použít desinfekci rukou při vstupu do budovy UTB.
  • K zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního a studijního prostředí zaměstnanců a studentů se bude provádět evidence osob na rozvrhových akcích, které jsou realizovány prezenční formou, a to formou prezenční listiny.

Informace pro studenty prvních ročníků

Rady k on-line výuce

Fakulty a součásti

Zavřít