Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studium a praxe v zahraničí

Studijní pobyty

Jet na Erasmus+ znamená jet studovat do zahraničí. Jedná se o nejrozšířenější program pro pobyty na území Evropy. Pokud ale chcete jet jinam do světa, pak se nejčastěji využívá tzv. Freemovers, se kterým můžete odcestovat i do Asie, nebo Ameriky.

Na některých fakultách je celkem oblíbený i program CEEPUS, určený pro pobyty v zemích střední a východní Evropy. Naleznete zde také další podobné stipendia či stáže.

Fakulty a součásti

Zavřít