Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Organizace výuky na FAI v období mimořádných opatření na UTB

Níže uvedené údaje budou průběžně aktualizovány podle vývoje situace.

Návody

Moodle:

MS Teams:

IS/STAG a další:

  • Návod pro nahrání a sdílení velkých souborů, které nejdou poslat emailem studentům, přes OneDrive: ke stažení (PDF).
  • Návod pro rozesílání emailů studentům přes IS/STAG: ke stažení (PDF).

Poslední update: 20. 9. 2020
Dotazy: vojtesek@utb.cz, tel. 733 599 960

Autor: doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D., Proděn pro bakalářské a magisterské studium

Fakulty a součásti

Zavřít