Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Aktuality

Dne 21. 9. 2023 proběhlo setkání se studenty 1.ročníku doktorského studijního programu. Proděkan pro tvůrčí činnosti a doktorské studium prezentoval prvotní informace ke studiu v doktorských studijních programech na FAI. Byly předány informace z těchto oblastí:

  • Kompetence na Oddělení tvůrčích činností
  • Studijní náležitosti, organizovaná výuka v DSP
  • Aktuální předpisy a normy FAI (kreditový systém doktorského studia, doktorské stipendium)
  • Doporučení pro publikační aktivity doktorandů
  • Mobilita, cesty a výjezdy na konference, workshopy, školení (doklady, problematika stravného)
  • Studentské projekty IGA (stanovení výše stipendií a výše provozních prostředků, pravidla pro vyplácení stipendií z IGA projektů)

Prezentace ze setkání je k dispozici ke stažení zde.

Fakulty a součásti

Zavřít