Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Aktuality

Dne 13. 9. 2021 proběhlo setkání se studenty 1.ročníku doktorského studijního programu. Proděkan pro tvůrčí činnosti a doktorské studium informoval a diskutoval o důležitých otázkách z těchto oblastí:

 • Kompetence na Oddělení tvůrčích činností
 • Studijní náležitosti, organizovaná výuka v DSP
 • Aktuální předpisy a normy FAI (kreditový systém doktorského studia, doktorské stipendium)
 • Doporučení pro publikační aktivity doktorandů
 • Mobilita, cesty a výjezdy na konference, workshopy, školení (doklady, problematika stravného)
 • Studentské projekty IGA (stanovení výše stipendií a výše provozních prostředků, pravidla pro vyplácení stipendií z IGA projektů)
 • Různé, diskuse

Prezentace ze setkání je k dispozici ke stažení zde.


Dne 25. 9. 2020 proběhlo setkání se studenty doktorského studijního programu. Proděkan pro tvůrčí činnosti a doktorské studium informoval a diskutoval o důležitých otázkách z těchto oblastí:

 • Kompetence na Oddělení tvůrčích činností
 • Studijní náležitosti, organizovaná výuka v DSP
 • Aktuální předpisy a normy FAI (kreditový systém doktorského studia, doktorské stipendium)
 • Doporučení pro publikační aktivity doktorandů
 • Mobilita, cesty a výjezdy na konference, workshopy, školení (doklady, problematika stravného)
 • Studentské projekty IGA (stanovení výše stipendií a výše provozních prostředků, pravidla pro vyplácení stipendií z IGA projektů)
 • Různé, diskuse

Prezentace ze setkání je k dispozici ke stažení zde.


Dne 17. 10. 2019 proběhlo setkání se studenty doktorského studijního programu. Proděkan pro tvůrčí činnosti a doktorské studium informoval a diskutoval o důležitých otázkách z těchto oblastí:

 • Kompetence na Oddělení tvůrčích činností
 • Studijní náležitosti, organizovaná výuka v DSP
 • Aktuální předpisy a normy FAI (kreditový systém doktorského studia, doktorské stipendium)
 • Doporučení pro publikační aktivity doktorandů
 • Mobilita, cesty a výjezdy na konference, workshopy, školení (doklady, problematika stravného)
 • IGA projekty řešené v roce 2019 (čerpání provozních prostředků, závěrečné zprávy, obhajoba IGA projektů)
 • Projekty IGA – projektové žádosti na rok 2020 (stanovení výše stipendií a výše provozních prostředků, pravidla pro vyplácení stipendií z IGA projektů)

Prezentace ze setkání je k dispozici ke stažení zde.

Fakulty a součásti

Zavřít