Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Vědecko-výzkumná pracovnice

Ing. Hana Charvátová, Ph.D.

Výzkumný program 3
E-mail: charvatova@utb.cz TEL: +420 576 035 317 Kancelář:
U51/317

Odborné zájmy:

  • Modelování zpracovatelských procesů přírodních a syntetických polymerů
  • Recyklační technologie
  • Modelování a simulace tepelných dějů pro testování tepelné stability budov
  • Výpočetní a vizualizační metody v termografii a inženýrství

Životopis

Vzdělání

  • 1999 - 2004: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta technologická, Magisterský studijní program: Chemie a technologie materiálů, Studijní obor: Technologie životního prostředí
  • 2004 - 2007: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta technologická, Doktorský studijní program: Chemie a technologie materiálů, Obor doktorského studia: Technologie makromolekulárních látek

Průběh zaměstnání

  • 2005-2007: částečný úvazek - vědecko-výzkumná pracovnice pro výzkumný záměr MSM 7088352102 Modelování a řízení zpracovatelských procesů přírodních a syntetických polymerů
  • 2007-dosud: Vědecko-výzkumná pracovnice UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav automatizace a řídicí techniky, Regionální výzkumné centrum CEBIA-Tech

Fakulty a součásti

Zavřít