Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Vědecko-výzkumný pracovník, projektový manažer

doc. Ing. Radek Matušů, Ph.D.

Zpracovatelství progresivních polymerních systémů
E-mail: rmatusu@utb.cz TEL: +420 576 035 317 Kancelář:
U51/317

Vědecko-výzkumný pracovník zabývající se vybranými oblastmi automatického řízení, zejména robustním řízením a systémy neceločíselného řádu. Působí také jako projektový manažer.

Autor či spoluautor monografie3 kapitol v monografii51 časopiseckých článků106 příspěvků ve sbornících konferencích a dalších 13 nepublikovaných (pozvaných) přednášek (uvedené údaje jsou platné v dubnu roku 2018).

Citační ohlas v podobě celkem 269 citací s vyloučením autocitací (přičemž za autocitaci se považuje citace dané práce kterýmkoliv z jejích spoluautorů). H-index 11, resp. 8 s vyloučením autocitací (dle databáze Scopus).

Účast na řešení celkem 13 projektů (vědecko-výzkumného či pedagogického charakteru). Člen úzkého přípravného týmu při podávání řady úspěšně přijatých projektových žádostí (několik výzev OP VVV, OP VaVpI, MŠMT, atd.) s celkovou podporou v řádu stovek milionů Kč.

Recenzent více než 40 vědeckých časopisů (včetně: Automatica, IEEE Transactions on Automatic Control, IEEE Control Systems Magazine, Control Engineering Practice, International Journal of Control, European Journal of Control, Asian Journal of Control, International Journal of Robust and Nonlinear Control, Journal of The Franklin Institute, ISA Transactions, IET Control Theory & Applications, atd.), Academic Editor časopisu Journal of Control Science and Engineering, Guest Editor časopisu Mathematical Problems in Engineering, člen výborů konferencí (SIMULTECH, ECMS,…), recenzent řady mezinárodních konferencí (IFAC, IEEE,…).

Seznam vybraných vědeckých článků v impaktovaných časopisech (pouze jako první autor):

 1. Matušů, R., Şenol, B., Pekař, L.: Value-Set-Based Approach to Robust Stability Analysis for Ellipsoidal Families of Fractional-Order Polynomials with Complicated Uncertainty Structure. Applied Sciences, Vol. 9, No. 24, Article No. 5451, 18 p., ISSN 2076-3417, (IF2018 (last known) = 2,217).
 2. Matušů, R., Şenol, B., Pekař, L.: Robust Stability of Fractional-Order Linear Time-Invariant Systems: Parametric versus Unstructured Uncertainty Models. Complexity, Vol. 2018, 2018, Article ID 8073481, 12 p., ISSN 1076-2787 (Print), ISSN 1099-0526 (Online), (IF2018 = 2,591).
 3. Matušů, R., Pekař, L.: Robust Stability of Thermal Control Systems with Uncertain Parameters: The Graphical Analysis Examples. Applied Thermal Engineering, Vol. 125, 2017, pp. 1157-1163, ISSN 1359-4311, (IF2017 = 3,771).
 4. Matušů, R., Şenol, B., Yeroğlu, C.: Linear Systems with Unstructured Multiplicative Uncertainty: Modeling and Robust Stability Analysis. PLOS ONE, Vol. 12, No. 7, 2017, Article No. e0181078, 21 p., eISSN 1932-6203, (IF2017 = 2,766).
 5. Matušů, R., Şenol, B., Pekař, L.: Robust stability of fractional order polynomials with complicated uncertainty structure. PLOS ONE, Vol. 12, No. 6, 2017, Article No. e0180274, 13 p., eISSN 1932-6203, (IF2017 = 2,766).
 6. Matušů, R., Prokop, R.: Computation of robustly stabilizing PID controllers for interval systems. SpringerPlus, Vol. 5, 2016, Article No. 5:702, 15 p., ISSN 2193-1801, (IF2016 = 1,130).
 7. Matušů, R., Prokop, R.: Robust Stability of Fractional Order Time-Delay Control Systems: A Graphical Approach. Mathematical Problems in Engineering, Vol. 2015, 2015, Article ID 847210, 9 p., ISSN 1024-123X (Print), ISSN 1563-5147 (Online), (IF2015 = 0,644).
 8. Matušů, R., Prokop, R.: Single-parameter tuning of PI controllers: Theory and application. Journal of the Franklin Institute, 348, No. 8, 2011, pp. 2059-2071, ISSN 0016-0032, (IF2011 = 2,724).
 9. Matušů, R., Prokop, R.: Graphical analysis of robust stability for systems with parametric uncertainty: an overview. Transactions of the Institute of Measurement and Control, Vol. 33, No. 2, 2011, pp. 274-290, ISSN 0142-3312 (Print), ISSN 1477-0369 (Online), (IF2011 = 0,692).
 10. Matušů, R., Vaneková, K., Prokop, R., Bakošová, M.: Design of Robust PI Controllers and their Application to a Nonlinear Electronic System. Journal of Electrical Engineering, Vol. 61, No. 1, 2010, pp. 44-51, ISSN 1335-3632, (IF2010 = 0,278).

Životopis

Vzdělání

 • 2018: Habilitace (docent) – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, obor: Řízení strojů a procesů.
 • 2002 – 2007: Doktorské studium (Ph.D.) – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, obor: Technická kybernetika.
 • 1997 – 2002: Magisterské studium (Ing.) – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, obor: Automatizace a řídicí technika ve spotřebním průmyslu.
 • 1993 – 1997: Středoškolské studium – Obchodní akademie Tomáše Bati, Zlíně, obor: Marketing.

Stáže a studijní pobyty

 • 2011: Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Rakousko – výukový pobyt v rámci programu Erasmus
 • 2011: Tampere University of Technology, Finsko – výukový pobyt v rámci programu Erasmus
 • 2010: Middle East Technical University, Ankara, Turecko – výukový pobyt v rámci programu Erasmus
 • 2009: GEOS LTC International College, Eastbourne, Velká Británie – jazykový kurz
 • 2009: Nottingham Trent University, Velká Británie – výukový pobyt v rámci programu Erasmus
 • 2009: Polytechnic Institute of Beja, Portugalsko – výukový pobyt v rámci programu Erasmus
 • 2007: Lappeenranta University of Technology, Finsko – výukový pobyt v rámci programu Erasmus
 • 2006, 2007, 2008: Slovenská technická Univerzita v Bratislavě, Slovensko – projekt Kontakt
 • 2005: University of Strathclyde, Velká Británie – výukový pobyt v rámci programu Socrates/Erasmus
 • 2004: Politecnico di Milano, Itálie – studijní pobyt

Průběh zaměstnání

 • 2017 – souč.: Projektový manažer (částečný úvazek) – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky.
 • 2011 – souč.: Vědecko-výzkumný pracovník (v rámci úvazku vyčleněny činnosti na různých pozicích na několika projektech, zejména od roku 2017 dosud) – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA-Tech).
 • 2011 – 2012: Technologický skaut (částečný úvazek) – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut.
 • 2011: Projektový manažer (částečný úvazek) – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA-Tech).
 • 2007 – 2011: Vědecko-výzkumný pracovník – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav automatizace a řídicí techniky.
 • 2006 – 2007: Odborný pracovník pro řešení výzkumného záměru – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav automatizace a řídicí techniky.
 • 2006: Asistent – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav automatizace a řídicí techniky.
 • 2004 – 2005: Lektor – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Institut řízení procesů a aplikované informatiky.

Fakulty a součásti

Zavřít