Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Oborová rada DSP

Složení oborové rady DSP

Členové oborové rady doktorských studijních programů „Inženýrská informatika“, „Informační technologie“, „Automatické řízení a informatika“, „Bezpečnostní technologie, systémy a management“ na období od 17. 10. 2022 do 31. 08. 2026.

 

Interní členové

prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.

profesor TEL:+420 576 035 220 Mobil:+420 724 646 729 E-mail: adamek@utb.cz Kancelář:U51/614

doc. Ing. František Gazdoš, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 199 Mobil:+420 724 646 717 E-mail: gazdos@utb.cz Kancelář:U51/513

doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 243 Mobil:+420 739 271 288 E-mail: hromada@utb.cz Kancelář:U51/A711

doc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 215 Mobil:+420 724 646 731 E-mail: chramcov@utb.cz Kancelář:U51/609

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.

Profesor TEL:+420 576 035 241 Mobil:+420 724 434 554 E-mail: janacova@utb.cz Kancelář:U5/A703

prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA

Profesor TEL:+420 576 035 376 Mobil:+420 606 777 234 E-mail: jasek@utb.cz Kancelář:U51/512

prof. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D.

TEL:+420 576 035 190 E-mail: oplatkova@utb.cz Kancelář:U51/509

doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.

docent TEL:+420 576 035 253 Mobil:+420 724 646 716 E-mail: kresalek@utb.cz Kancelář:U51/809

doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 198 Mobil:+420 734 862 989 E-mail: kubalcik@utb.cz Kancelář:U5/A516, U51/614 - tel: +420 576 035 223

prof. Ing. Roman Prokop, CSc.

profesor TEL:+420 576 035 257 Mobil:+420 606 777 276 E-mail: prokop@utb.cz Kancelář:U51/307

doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc.

docent TEL:+420 576 035 011 Mobil:+420 732 173 700 E-mail: prokopova@utb.cz Kancelář:U51/824

prof. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.

Profesor TEL:+420 576 035 189 E-mail: senkerik@utb.cz Kancelář:U51/509

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.

Profesor TEL:+420 576 035 254 Mobil:+420 606 777 211 E-mail: vasek@utb.cz Kancelář:U51/A713

doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 224 Mobil:+420 733 599 960 E-mail: vojtesek@utb.cz Kancelář:U51/612

Externí členové

  • doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D
   Katedra bezpečnostních služeb, Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB v Ostravě
  • doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D.
   Katedra řízení procesů, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzita Pardubice
  • prof. Ing. Petr Dostál, CSc.
   Ústav informatiky, Fakulta podnikatelská, VUT v Brně
  • prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
   Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • prof. Ing. Radim Farana, CSc. FEng.
   Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
  • prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
   Katedra mikroelektroniky, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze
  • prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
   Katedra bezpečnostného manažmentu, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žilině
  • prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
   Katedra priemyselného inžinierstva a informatiky, Fakulta výrobných technológií, Technická univerzita v Košiciach
  • prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
   Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  • prof. Ing. David Řehák, Ph.D.
   Katedra ochrany obyvatelstva, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  • prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.
   Ústav automatizace a informatiky, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
  • doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.
   Katedra bezpečnostného manažmentu, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žilině
  • prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.
   Ústav ochrany obyvatelstva, Fakulta logistiky a krizového řízení, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
   Katedra automatizační techniky a řízení, Fakulta strojní, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  • prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., Dr.h.c.
   Katedra automatizační techniky a řízení, Fakulta strojní, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Fakulty a součásti

Zavřít