Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kolegium děkana

Členové kolegia děkana FAI

Děkan

Členové

Zapisovatelka

  • Referentka oddělení tvůrčích činností TEL:+420 576 035 210 E-mail: tvurci@fai.utb.cz Kancelář:U51/603

Fakulty a součásti

Zavřít