UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ostatní orgány fakulty

Stipendijní komise

Akademičtí pracovníci

doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D. – předseda – UŘP
Ing. Milan Navrátil, Ph.D. – UŘP
Mgr. Jana Řezníčková, Ph.D. – UM

Studenti
Ing. Stanislav Sehnálek
Bc. Jakub Trefil
Erik Jaroš


Stipendijní řád UTB ve Zlíně
Směrnice děkana FAI (SD/08/17) doplňující Stipendijní řád UTB ve Zlíně


Zápisy ze stipendijní komise:

Rok 2018:
Další zápisy Stipendijní komise již z důvodu GDPR nebudou zveřejněny, jsou uloženy na Studijním oddělení.
Zápis č.1/2018 (28.2.2018)

Rok 2017:
Zápis č.7/2017 (14.12.2017)
Zápis č.6/2017 (19.10.2017)
Zápis č.5/2017 – elektronické hlasování
Zápis č.4/2017 (20.6.2017)
Zápis č.3/2017 (12.5.2017)
Zápis č.2/2017 (31.3.2017)
Zápis č.1/2017 (15.2.2017)

 

Zavřít

Fakulty a součásti