Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
docent

doc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D.

Ústav informatiky a umělé inteligence
E-mail: chramcov@utb.cz Mobil: +420 724 646 731 TEL: +420 576 035 215 Kancelář:
U51/609

Odborné zaměření a oblasti vědeckého zájmu

 • Algoritmy řízení ve výrobě a rozvodu tepla – předpověď denních diagramů dodávky tepla
 • Simulace diskrétních systémů – simulační studie výrobních a logistických systémů

Výuka

Konzultační hodiny

Středa 9:00 - 11:00

Životopis

Vzdělání

05/2016 docent (doc.)
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Zlín (Česká republika)
 • Habilitační řízení v oboru "Řízení strojů a procesů"
 • Obhájena práce na téma "Využití matematického modelování a počítačové simulace při návrhu a řízení výrobních systémů". V rámci práce byla řešena témata: využití předpovědi časových řad, využití počítačové simulace při zefektivnění a optimalizaci výrobních procesů a systémů a návrh a využití jednoduchých heuristických algoritmů
09/1998–11/2006 Doktorské studium (Ph.D.)
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Zlín (Česká republika)
 • Doktorský studijní program "Chemické a procesní inženýrství" studijní obor "Technická kybernetika"
  Obhájena disertační práce na téma "Algoritmy řízení ve výrobě a rozvodu tepla - předpověď denního diagramu dodávky tepla"

09/2004–06/2006 Vysokoškolské vzdělání (Bc.)

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut, Zlín (Česká republika)
 • Studijní program "Specializace v pedagogice", studijní obor "Učitelství odborných předmětů pro střední školy"
 • Obhájena práce na téma "Využití internetových technologií v sociálně - psychologickém výzkumu"
 • Státnicové předměty: Pedagogika, Psychologie, Didaktika informatik
09/1993–06/1998 Vysokoškolské vzdělání (Ing.)
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta technologická ve Zlíně,, Zlín (Česká republika)
 • Studijní obor "Automatizace a řídicí technika ve spotřebním průmyslu"
 • Obhájena diplomová práce na téma "Řízení tepelného výkonu horkovodu - program pro výpočet předpovědi časové řady"
 • Státnicové předměty: Identifikace systémů, Teorie automatického řízení, Technické prostředky automatizace
09/1989–06/1993 Středoškolské vzdělání (maturita)
 • Gymnázium, Uherské Hradiště (Česká republika)

Stáže a studijní pobyty

 • červenec 2002 - Fernwärme Wien, Vídeň, Rakousko (týdenní stáž u provozovatele teplárenské soustavy ve Vídni. Seznámení se se způsobem provozu, přípravy výroby, s výrobou, rozvodem a spotřebou tepla ve Ferwärme Wien).
 • srpen 2002, říjen 2003 - United Energy a.s., Most-Komořany, výtopna Litoměřice (3-denní odborné stáže u provozovatele teplárenské soustavy Most-Komořany-Litoměřice).
 • listopad 2002 - CORYS T.E.S.S, Grenoble, Francie (týdenní odborná stáž ve firmě vyvíjející simulátory a simulační prostředí pro různé průmyslové aplikace).
 • září 2011 - Institute of Management and Information Technology, Bielsko-Biała, Polsko (týdenní pobyt na vysoké škole v rámci International week - odborná vyzvaná přednáška).

Průběh zaměstnání

05/2016–do současnosti       docent

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav informatiky a umělé inteligence
Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín (Česká republika), www.utb.cz/fai

 • vědecko-výzkumná činnost, tvůrčí aplikace výsledků výzkumu (spolupráce s průmyslovou praxí)
 • pedagogická činnost, vedení přednášek a cvičení, vedení bakalářských a diplomových prací, konzultace doktorských prací
12/2006–04/2016         odborný asistent

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav aplikované informatiky, (od roku 2011 Ústav informatiky a umělé inteligence), Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín (Česká republika), www.utb.cz/fai

 • vědecko-výzkumná činnost, tvůrčí aplikace výsledků výzkumu (spolupráce s průmyslovou praxí)
 • pedagogická činnost, vedení přednášek a cvičení, vedení bakalářských a diplomových prací, konzultace doktorských prací
02/2002–11/2006        asistent

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Institut řízení procesů a aplikované informatiky (od 01/2006 Fakulta aplikované informatiky, Ústav aplikované informatiky), Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín (Česká republika), www.utb.cz/fai

 • vědecko-výzkumná činnost, tvůrčí aplikace výsledků výzkumu (spolupráce s průmyslovou praxí)
 • pedagogická činnost, vedení cvičení, vedení bakalářských a diplomových prací

Členství v organizacích

 • Člen mezinárodní organizace European Association for Security (2012 – dosud)

Členství v orgánech

 • proděkan pro tvůrčí činnosti a doktorské studium FAI UTB ve Zlíně (2014 - dosud)
 • zástupce děkana FAI UTB ve Zlíně (2014 - dosud)
 • zástupce ředitele Ústavu informatiky a umělé inteligence (UIUI) (2008 - dosud)
 • člen vedení Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně
 • člen kolegia děkana FAI UTB ve Zlíně
 • člen Vědecké rady FAI UTB ve Zlíně (2014 – dosud)
 • člen Průmyslové rady FAI UTB ve Zlíně
 • člen rady studijního programu „Inženýrská informatika“ na FAI UTB ve Zlíně (2014 – dosud)
 • člen oborové rady doktorského studijního programu oboru „Inženýrská informatika“ na FAI UTB ve Zlíně (2014 – dosud)
 • předseda fakultní hodnotící komise Interní grantové agentury na FAI UTB ve Zlíně (2014 – dosud)
 • předseda Vědecké redakce edice „Inženýrská informatika“ na FAI (2014 – dosud)
 • člen komisí pro SZZ Bc. a Mgr. studijních programů (FAI UTB ve Zlíně) (2006 – dosud)
 • člen komisí pro SZZ doktorského studijního programu na FAI UTB ve Zlíně a komisí pro obhajobu Ph.D. (2015 – dosud)
 • předseda Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (2006 – 2014)
 • člen Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (2007 – 2014)

Fakulty a součásti

Zavřít