UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět

Složení Rady studijních programů

Rada studijního programu Inženýrská informatika Fakulty aplikované informatiky

na období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022.

Předseda:

Členové:

Zavřít

Fakulty a součásti