Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecká rada edice „Inženýrská informatika“

Složení Vědecké rady edice ‚Inženýrská informatika‘

Členové Vědecké rady edice ‚Inženýrská informatika‘

Předseda:

doc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 215 Mobil:+420 724 646 731 E-mail: chramcov@utb.cz Kancelář:U51/609

Členové:

doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 220 Mobil:+420 724 646 729 E-mail: adamek@utb.cz Kancelář:U51/611

doc. Ing. František Gazdoš, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 199 Mobil:+420 724 646 717 E-mail: gazdos@utb.cz Kancelář:U51/513

prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.

Profesor TEL:+420 576 035 376 Mobil:+420 606 777 234 E-mail: jasek@utb.cz Kancelář:U51/512

doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.

docent TEL:+420 576 035 253 Mobil:+420 724 646 716 E-mail: kresalek@utb.cz Kancelář:U51/809

doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 198 Mobil:+420 734 862 989 E-mail: kubalcik@utb.cz Kancelář:U51/516

Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 205 Mobil:+420 733 599 971 E-mail: matysek@utb.cz Kancelář:U51/806

Ing. Milan Navrátil, Ph.D.

TEL:+420 576 035 283 Mobil:+420 603 882 391 E-mail: navratil@utb.cz Kancelář:U51/807

prof. Ing. Roman Prokop, CSc.

profesor TEL:+420 576 035 257 Mobil:+420 606 777 276 E-mail: prokop@utb.cz Kancelář:U51/209

Ing. Jan Valouch, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 250 Mobil:+420 739 328 058 E-mail: valouch@utb.cz Kancelář:U51/712

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.

Profesor TEL:+420 576 035 254 Mobil:+420 606 777 211 E-mail: vasek@utb.cz Kancelář:U51/713

doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 224 Mobil:+420 733 599 960 E-mail: vojtesek@utb.cz Kancelář:U51/615

Stálí hosté:

Fakulty a součásti

Zavřít