Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

Pomocné vědecké síly a soutěž STOČ

Co je to pomocná vědecká síla neboli pomvěd? Není to žádné cizokrajné zvíře, ale student, který si zajistil brigádu na některém z ústavů. Samozřejmě za odměnu formou stipendia.

Často se jedná o činnost, z níž pak vychází při bakalářském nebo diplomovém projektu. Může ale jít o jakoukoli obdobu bádání a získávání nových poznatků ať už na podnět fakulty, nebo některé ze spolupracujících firem.

Jedním z důležitých výstupů práce studenta pomvěda je účast na mezinárodní soutěži pro studenty středních a vysokých škol STOČ (Studentská Tvůrčí a Odborná Činnost). První ročník této soutěže, na jejíž organizaci se naše fakulta podílí, proběhl již v roce 1996. Od roku 2017 je soutěž určena nejenom pro studenty bakalářského a magisterského studia na vysoké škole, ale také pro studenty středních škol. Vedle pěti tradičních odborných sekcí pro studenty univerzit (Aplikovaná informatika, Robotické systémy, Automatické systémy řízení, HW a SW aplikace a Měřicí a diagnostické systémy) byly nově zorganizovány dvě sekce právě pro studenty středních škol. Význam soutěže dokresluje i účast zástupců z firem a průmyslu v hodnotících panelech. Zástupci firem zároveň studentům prezentují možnosti budoucího pracovního uplatnění a oceněným soutěžícím předávají hodnotné ceny.

Přínos této soutěže spočívá nejenom ve srovnání úrovně prací studentů z různých univerzit a středních škol, ale především je to možnost k vytvoření nových kontaktů a společné diskusi studentů se svými kolegy, učiteli, zástupci akademické obce nebo zástupci z průmyslové praxe. Pro studenty středních škol je to pak velmi dobrá možnost seznámit se s prostředím technicky orientované fakulty vysoké školy a usnadnit jim tak rozhodování při výběru typu vysoké školy.

Fakulty a součásti

Zavřít