Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Projekty

Financované MPO ČR

Projekty financované Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Program TRIO

ŘešitelReg.čísloDoba řešeníNázev
Kolomazník Karel (spoluřešitel)FV 402332019–2022Výzkum a vývoj procesů hydrolýzy mikrobiální biomasy pro přípravu komponent s vysokou biologickou hodnotou
Vašek Vladimír (spoluřešitel)FV 204192017–2020Inteligentní systém pro pokročilé třídění lesních sazenic

Program Aplikace

ŘešitelReg.čísloDoba řešeníNázev
Jašek Roman (spoluřešitel)CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/00125032020–2021Výzkum a vývoj eHealth integrovaná aplikační platformy Telemedicíny
Vašek Vladimír (spoluřešitel)CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/00088392017-2019Aplikace výsledků výzkumu se zaměřením na zavedení nových technologií a postupů do výroby velkých obrobků
Křesálek Vojtěch (spoluřešitel)CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/00103272017-2020Bezpečnostní systém pro navigaci a komunikaci letištních vozidel
Maňas Miroslav (spoluřešitel)CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/00099492017-2020Výzkum a vývoj pokročilých LED svítidel pro průmyslové využití
Dulík Tomáš (spoluřešitel)CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/00124772018-2020Expertní systém pro podniky se zakázkovou výrobou s podporou Industry 4.0
Adámek Milan
(spoluřešitel)
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/00045812017–2019Modulární systém ENTER
Adámek Milan
(spoluřešitel)
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/00045802017–2019Platforma INFOS
Dulík Tomáš
(spoluřešitel)
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/00046352017Výdejní stojany E-Line (ADAST)

Program Partnerství znalostního transferu

ŘešitelReg.čísloDoba řešeníNázev
Dulík Tomáš
(spoluřešitel)
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/00050192017-2019Transfer znalostí vývoje mobilních aplikací (Cathedral)
Dulík Tomáš
(spoluřešitel)
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/00049182017-2019Transfer znalostí pro aplikace optických metod měření ve firmě (Dudr tool)

Program IMPULS

ŘešitelReg.čísloDoba řešeníNázev
Kolomazník Karel
(spoluřešitel)
FI-IM5/1832008-2010Suchá fermentace biomasy a tříděného biodegradabilního odpadu s ener. vytížením bioplynu k výrobě elektrické energie
Kolomazník Karel
(spoluřešitel)
FI-IM/1952008-2010Vývoj technologií a produktů mikrobní biomasy jako zdroj hodnotných bílkovin a jejich hydrolyzátů
Vašek Vladimír
(spoluřešitel)
FI-IM/1822006-2007Centrum pro vývoj zařízení pro prenatální péči
Kolomazník Karel (spoluřešitel)FI-IM/1012005-2006Získávání bílkovin z netradičních obnovitelných zdrojů surovin

Program TANDEM

ŘešitelReg.čísloDoba řešeníNázev
Křesálek Vojtěch
(spoluřešitel)
FT-TA4/0432007-2010Analytický výzkum ohrožení v elektromagneticky integrovaných soustavách
Křesálek Vojtěch
(spoluřešitel)
TA5/0412008-2010Audiový detekční systém pro určování polohy, druhu a činnosti zdroje zvukového signálu ve skrytých prostorech

Fakulty a součásti

Zavřít