Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Hodnocení výzkumu a vývoje

On-line databáze hodnocených publikací

Důležité on-line databáze pro vyhledávání hodnocených publikací

Databáze Web of Science – impaktované časopisy, hodnocené konference

Science Citation Inderx Expanded (SCI-EXPANDED) – vyhledání hodnocených časopisů

Databáze SCOPUS – časopisy, hodnocené konference

Journal Citation Reports – vyhledání pořadí časopisu dle impakt faktoru (IF)

The SCImago Journal & Country Rank – vyhledání pořadí časopisu (konference) dle indexu SJR

SEZNAM dalších licencovaných databází na UTB

SEZNAM konferencí uvedených v databázi WoS (Thomson Reuters) v letech 1990-2013

Fakulty a součásti

Zavřít