Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Hodnocení výzkumu a vývoje

Směřování výzkumné činnosti na FAI

Směřování publikační činnosti na FAI nejen v kontextu Metodiky 17+

Problematika směřování publikační činnosti na FAI s ohledem na aktuálně dostupné průběžné výsledky hodnocení výzkumných organizací dle Metodiky 17+ a také s ohledem na další činnosti FAI byla prezentována na setkání akademických a vědeckých pracovníků FAI dne 27.2.2020. V rámci setkání byla diskutována zejména otázka hodnocení časopisů dle FORDů, základní pojmy z bibliometrie a byly prezentovány postupy pro vyhledání vhodného časopisu k publikaci. Prezentace ze setkání je ke stažení zde: Prezentace ze setkáni akademických a vědeckých pracovníků 27.2.2020. 

Seznamy časopisů sloučených do FORDů

Knihovnou UTB byly sestaveny seznamy časopisů rozdělené do kvartilů podle FORDů (sloučené WOS kategorie), zatím zpracováno 13 fordovských kategorií. Seznam ke stažení.

Problematika predátorských časopisů

Prezentace o predátorských časopisech – prezentace pana ředitele Knihovny UTB pana Fabiána

Doporučení v souvislosti s publikacemi v časopisech:

  • ignorovat emailové výzvy k publikaci v časopisech (většinou jde o neseriózní časopisy, které nejsou indexovány v databázích SCOPUS, WoS)
  • prověřit indexaci časopisu v databázi SCOPUS, WoS (sledovat také roky zahrnutí do databáze – zda jsou stále indexovány)
  • orientovat se na časopisy renomovaných vydavatelů (např. Springer, Elsevier, …)
  • pokusit se vybírat časopisy z kvartilu Q1, popřípadě Q2.
  • ignorovat časopisy s podezřele krátkou dobou oponentního procesu, s neúplnými informacemi o ediční (redakční) radě atd.
  • orientovat se na publikace v časopisech s recenzemi od kolegů
  • pokusit se publikovat v časopisech, které jsou indexovány v informaticky orientovaných oborech (FORDECH)
Virtuální prohlídka

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně