UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Projekty

Financované MŠMT ČR

Národní program udržitelnosti

ŘešitelReg.čísloDoba řešeníNázev
Vašek VladimírLO13032014 – 2019Podpora udržitelnosti a rozvoje Centra bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA-Tech)

Strukturální fondy EU – OP VVV

ŘešitelReg.čísloDoba řešeníNázev
Vašek VladimírCZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/00062432018 – 2022Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně
Pátíková Zuzana, Sedláček Lubomír (spoluřešitelé)CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/00084972018 – 2020Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Adámek Milan (spoluřešitel)CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/00022042017 – 2022Strategický projekt UTB ve Zlíně
Adámek Milan (spoluřešitel)CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/00084642018 – 2020Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně
Adámek MilanCZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/00023812017 – 2022Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na FAI
Vašek VladimírCZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/00023252017 – 2020Modernizace výukové infrastruktury Fakulty aplikované informatiky (MoVI-FAI)

 

Strukturální fondy EU – OPVK

ŘešitelReg.čísloDoba řešeníNázev
Vašek VladimírCZ.1.07/2.3.00/20.00352013 – 2015Rozvoj personálního zabezpečení vědecko-výzkumných činností Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Janáčová DagmarCZ.1.07/2.2.00/15.04632010 – 2013Modernizace výukových materiálů a didaktických metod
Adámek Milan (spoluřešitel)CZ.1.07/2.4.00/12.00242010 – 2012Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje


Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

ŘešitelReg.čísloDoba řešeníNázev
Vašek VladimírED2.1.00/03.00892011 – 2014Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA-Tech)


Projekty financované Fondem rozvoje vysokých škol

ŘešitelReg.čísloDoba řešeníNázev
Janků Peter1542/20132013Automatické hodnocení správnosti a originality zdrojových kódů
Neumann PetrA a2012Modernizace a rozšíření laboratoří informačních systémů a počítačových sítí
Fialka MiloslavF6 d2012Inovace předmětu Matematika II o funkcích více proměnných webovou prezentací s grafikou i animacemi a využitím pro univerzity s inženýrskými obory
Lukáš LuděkA a2012Laboratoř pokročilých biometrických systémů
Janáčová DagmarF d2010Softwarové prostředky pro podporu výuky předmětu Procesní inženýrství na UTB ve Zlíně
Schauer František1791/A a2009Studio integrovaného e-Learningu pro výuku fyziky na FAI
Lukáš Luděk2767/F5 b2009Rozšíření studijního předmětu IZS státu, krizový a informační management
Kvasnica Milan2793/A a2009Zřízení Laboratoře procesní a asistenční robotiky
Křesálek Vojtěch1904/A a2008Laboratoř pro předmět „Zpracování signálů“
Sysel Martin2579/F1 a2007Inovace předmětu Technické vybavení počítačů
Zelinka Ivan (spoluřešitel)2039/A a2007Laboratoř paralelních výpočtů
Prokop Roman2264/A b2006Multimediální počítačová laboratoř pro výuku cizích jazyků a odborných předmětů na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Vašek Vladimír3008/A b2006Zabezpečení studijního programu „Inženýrská informatika“ informačními technologiemi

VÝZKUMNÉ ZÁMĚRY

ŘešitelReg.čísloDoba řešeníNázev
Vašek VladimírMSM70883521022006 – 2011Modelování a řízení zpracovatelských procesů přírodních a syntetických polymerů

VÝZKUMNÁ CENTRA (spoluřešitelé)

ŘešitelReg.čísloDoba řešeníNázev
Bobál Vladimír1M05672006 – 2011Centrum aplikované kybernetiky

PROGRAM: 2C Informační technologie pro znalostní společnost

ŘešitelReg.čísloDoba řešeníNázev
Vašek Vladimír2C060072006 – 2011Inteligentní systém pro řízení energetického systému městské aglomerace (25% finanční podíl – UNIS, a. s. Brno)

PROGRAM: ME – KONTAKT

ŘešitelReg.čísloDoba řešeníNázev
Jašek RomanMEB0510242010 – 2011Information logistics of transport, production and storing systems
Prokop RomanMEB0808112009Algoritmy pro řízení procesů přestupu hmoty a tepla
Zavřít

Fakulty a součásti