Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Hodnocení výzkumu a vývoje

Metodika hodnocení a výsledky

Aktuální metodika hodnocení výzkumu a vývoje v ČR

Veřejně přístupná data IS VaVaI

Tato aplikace je určena pro vyhledávání ve veřejně přístupných údajích Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, provozovaného podle § 30 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění zákona č. 110/2009 Sb. Zveřejněním veřejně přístupných údajů plní Rada pro výzkum, vývoj a inovace jako provozovatel povinnost podle § 10 nařízení vlády 397/2009 Sb. ze dne 19. října 2009 o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací od 1.1.2010.

Výsledky Hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2016

Toto hodnocení zahrnuje výsledky z let 2011-2015, které vstoupily do hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2016 realizovaného podle předpisu Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)
Podrobná analýza výsledků výzkumu a vývoje FAI dle H16 byla zpracována v rámci prezentace pro setkání zaměstnaců FAI dne 1.2.2018. Jsou zde prezentovány také hlavní principy Metodiky 17+ a analýza výsledků z pohledu této nové metodiky.

Hodnocení výsledků výzkumných organizací za 2. implementační rok Metodiky 17+ (tj. H18)

Toto hodnocení zahrnuje výsledky z prvních dvou let implementace Metodiky 17+, tj. z let 2016-2017
Analýza výsledků výzkumu a vývoje FAI dle tohoto hodnocení byla zpracována v rámci prezentace pro setkání zaměstnaců FAI dne 27.1.2020. Jsou zde také komentovány výsledky zařazení vysokých škol do kvalitativních kategorií na základě dokumentu „Agregace oborového hodnocení výzkumu v modulech 1 a 2“

Fakulty a součásti

Zavřít