UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Hodnocení výzkumu a vývoje

Hodnocení pedagogických a tvůrčích aktivit na FAI


Podklady pro osobní hodnocení zaměstnanců FAI

Směrnice rektora č. 8/2019 – nahrazuje Směrnici rektora č. 17/2013
Hodnocení a řízení rozvoje pedagogických, tvůrčích, řídících a dalších činností akademických a vědeckých pracovníků UTB

Směrnice děkana č. SD/05/14Hodnocení pedagogických a tvůrčích aktivit na FAI

Výkaz tvůrčích a ostatních činností za rok 2018

Pokyny pro vyplnění „Výkazu tvůrčích a ostatních činností za rok 2018“


Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR

Zavřít

Fakulty a součásti