Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Hodnocení výzkumu a vývoje

Hodnocení pedagogických a tvůrčích aktivit na FAI


Podklady pro osobní hodnocení zaměstnanců FAI

Směrnice rektora č. 23/2019 – nahrazuje Směrnici rektora č. 8/2019
Hodnocení a řízení rozvoje pedagogických, tvůrčích, řídících a dalších činností akademických a vědeckých pracovníků UTB

Směrnice děkana č. SD/03/20Hodnocení a řízení rozvoje pedagogických, tvůrčích, řídicích a dalších činností akademickýách a vědeckých pracovníků FAI

Výkaz tvůrčích a ostatních činností za rok 2019

Pokyny pro vyplnění „Výkazu tvůrčích a ostatních činností za rok 2019“


Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR

Fakulty a součásti

Zavřít