UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Tvůrčí činnost

Odborné zaměření ústavu

Hlavními oblastmi vědecké a výzkumné činnosti ústavu jsou zejména:

  • Modelování, identifikace a simulace technologických procesů.
  • Adaptivní řízení jedno- i mnoharozměrových systémů řízení, samočinně se nastavující regulátory.
  • Nelineární řízení procesů se spojitými nelinearitami.
  • Prediktivní řízení lineárních i nelineárních systémů.
  • Multimodelový přístup k návrhu řízení procesů.
  • Decentralizované řízení a řízení se supervisorem
  • Robotika.
Zavřít

Fakulty a součásti