UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Tvůrčí činnost

Odborné zaměření ústavu

Hlavními oblastmi vědecko-výzkumné, vývojové a inovační činnosti pracovníků ústavu jsou zejména:

  • analýza, modelování, identifikace a simulace technologických procesů
  • prediktivní, adaptivní a nelineární řízení systémů
  • decentralizované systémy řízení
  • aplikace moderních metod syntézy v návrhu řízení technologických procesů
  • počítačová podpora návrhu automatických systémů řízení
  • robotické systémy.
Zavřít

Fakulty a součásti