UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Tvůrčí činnost

Řešené projekty

Přehled projektů, na kterých se pracovníci našeho ústavu podíleli za posledních 5 let:

  • Rozvoj a aplikace pokročilých metod řízení a optimalizace procesů. Interní výzkumný projekt UTB ve Zlíně (odpovědný řešitel doc. Ing. František Gazdoš. Ph.D., 2014-2019).
  • Strategický projekt UTB ve Zlíně. EU – OP VVV projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002204 (spoluřešitel doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., 2017-2022).
  • Modernizace výukové infrastruktury Fakulty aplikované informatiky (MoVI-FAI). EU – OP VVV projekt CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325 (řešitel prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc., 2017-2020).
Zavřít

Fakulty a součásti